Organizace školního roku

Začátek školního roku 4. září 2017
Konec I. pololetí 31. ledna 2018
Začátek II. pololetí 1. února 2018
Konec školního roku 29. června 2018

Prázdniny

Podzimní 26. – 27. října 2017
Vánoční 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 (výuka začíná 3.1.2018)
Pololetní 2. února 2018
Jarní 5. února – 11. února 2018
Velikonoční 29. – 30. března 2018
Hlavní 2. července – 31. srpna 2018 (zahájení šk. r. 2018/2019 – 3. 9. 2018)

Úřední hodiny výchovného poradce:

Pro žáky:

  • úterý a středa 9:45 – 11:20 (v naléhavých případech v libovolném čase i mimo tyto dny a doby).

Pro žáky a rodiče:

  • úterý 14:00 – 15:30 pravidelně, 15:30 – 17:00 po předchozí domluvě.

Úřední hodiny školního metodika prevence:

Pro žáky:

  • úterý  9:50 -11:25,
  • středa  9:00 – 10:40.

Pro žáky a rodiče:

  • úterý 14:00 – 15:30 pravidelně,
  • středa 14:30 – 17:00 po předchozí domluvě (v naléhavých případech v libovolném čase i mimo tyto dny a doby).

Nástěnka

Nejbližší události