Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení 2017

  I. kolo II. kolo a další
Kriteria přijímacího řízení do 31.1.2017 k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
Přihlášky do 1.3.2017 termín bude stanoven k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
Pozvánky 14 dní před 7 dní před
Centrálně zadávané jednotné testy 4-leté 12.4.2017,

8-leté 18.4.2017

Druhé řádné termíny: 4 leté 19.4.2017, 8-leté 20.4.2017

Náhradní termíny:  1. náhradní termín 11. 5. 2017 a 2. náhradní termín 12. 5. 2017

Vyhodnocení, pořadí, rozhodnutí bude zveřejněno
Omluvení do 3 dnů
Náhradní termín bude zveřejněno
Doručení 5 pracovních dnů uloženo, pak považováno za doručené
Odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
Zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení přijetí

Informace k přijímacímu řízení 2017

Informace a kritéria přijímacího řízení zveřejnil ředitel školy v souladu s platnou legislativou do 31. ledna 2017. Najdete je zde.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 5. a 9. tříd ZŠ. Více informací najdete zde.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se budou konat v budově školy v těchto termínech: 24. 2. 2017, 3. 3. 2017 a 10. 3. 2017. Zájemci o studium si s sebou vezmou přezůvky, poznámkový sešit a psací potřeby. Začátek kurzu bude vždy ve 14:25, ukončen bude v 16:05.

Nástěnka

Nejbližší události