Složení školské rady

Mgr. Bc. Petra Mrázová – předsedkyně školské rady (mrazova@gjbi.cz)

PhDr. Jana Chocholáčová – místopředsedkyně

Mgr. Martin Flekal

Petr Sláma

Ing. Vlastimil Kadlec

Mgr. Magdalena Pavlíková

MUDr. Lenka Hándlová

Mgr. Jarmila Loudová

Mgr. Danuše Minsterová

Nejbližší události