Složení výboru

Složení výboru SRP GJB Ivančice, z. s.

Petr Adam – předseda

Soňa Březinová – místopředseda

Hana Kulašová – hospodářka

Dagmar Schweizer – členka výboru

Pavel Faltýsek – člen výboru

Nástěnka

Nejbližší události