Úřední deska

29.5.2017 – Zveřejněny výsledky hodnocení 2. kola přijímacího řízení.

19.05.2017 –  Zveřejněno rozhodnutí ředitele a kritéria pro 2. kola přijímacího řízení.

3.5.2017 – Zveřejněny výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia.

27.01.2017 – Zveřejněna kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia.

16.11.2016 – Výsledky doplňovacích voleb do školské rady.

09.11.2016 – Seznam kandidatur na člena školské rady (doplňovací volby)

31.10.2016 – Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady.

31.10.2016 – Seznam témat pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku společné části MZ z cizího jazyka.

21.10.2016 – Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2017 + příloha k nabídce povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2017 – Maturitní témata.

29. 9. 2016 – Školní seznam literárních děl 2016/2017

 

Nástěnka

Nejbližší události