Zaměstnanci GJB Ivančice – 2016/2017

Vedení školy

Ředitel školy:

Musil Radek, Mgr., aprobace: Dě-Psy, e-mail: musil@gjbi.cz

Statutární zástupce ředitele, výchovný poradce:

Pavel Faltýsek, RNDr., Bc., aprobace: Ma-Bi, e-mail: faltysek@gjbi.cz

Zástupce ředitele:

Pokorná Božena, Mgr., aprobace: Čj-Rj-La, e-mail: pokorna@gjbi.cz

Třídní učitelé

1.A Vlachová Lucie, Mgr. Bi-Che vlachova@gjbi.cz
Zástupce TU: Mrázová P.
2.A Minsterová Danuše, Mgr. Ma-Che minsterova@gjbi.cz
Zástupce TU: Suchánková E.
3.A Káčerková Dagmar, Mgr. Dě-Rj kacerkova@gjbi.cz
Zástupce TU: Dubčáková A.
4.A Brabcová Hana, Mgr. Bi-Ze brabcova@gjbi.cz
Zástupce TU: Mrázová P.
5.A Ševčíková Lucie, Mgr. Aj sevcikova@gjbi.cz
Zástupce TU: Prokop G.
6.A Missbach Zdeněk, Mgr. Ze-Tv missbach@gjbi.cz
Zástupce TU: Hrbek R.
7.A Fukanová Eva, Mgr. Čj-Aj fukanova@gjbi.cz
Zástupce TU: Korityáková T.
8.A Ziegler Aleš, Mgr. et Mgr. Dě-Zsv ziegler@gjbi.cz
Zástupce TU: Světlík V.
1.C Chocholáčová Jana, PhDr. Čj-Nj-La chocholacova@gjbi.cz
Zástupce TU: Nekudová B.
2.C Bulva Ivan, Mgr. Ma-Bi bulva@gjbi.cz
Zástupce TU: Vilím M.
3.C Ďatková Jana, Mgr. Aj datkova@gjbi.cz
Zástupce TU: Pavišová A.
4.C Špiříková Milena, PhDr. Čj-Nj spirikova@gjbi.cz
Zástupce TU: Bezděk R.

Učitelé

Kariérový poradce:
Bezděk Robert, PhDr. Dě-Zsv bezdek@gjbi.cz
Brabcová Hana, Mgr. Bi-Ze brabcova@gjbi.cz
Dubčáková Andrea, Mgr. Aj-Fy dubcakova@gjbi.cz
Dvořáková Zdeňka, Mgr. Vv dvorakova@gjbi.cz
Hrbek Rostislav, Mgr. Ma-In hrbek@gjbi.cz
Káňová Danuše, Mgr. Vv kanova@gjbi.cz
Korityáková Taťána, Mgr. Rj korityakova@gjbi.cz
Školní metodik prevence:
Kulašová Hana, Mgr. Tv-ZSV kulasova@gjbi.cz
Mrázová Petra, Mgr., Bc. Ma-Fy mrazova@gjbi.cz
Nekudová Bronislava, Mgr. Aj-Nj-La nekudova@gjbi.cz
Pavišová Alena, Mgr. Čj-Nj pavisova@gjbi.cz
Prokop Gustav, Ing. Fy-In prokop@gjbi.cz
Stránská Kateřina, Mgr. Nj-Čj stranska@gjbi.cz
Suchánková Eliška, PaedDr. Hv-Nj-Rj suchankova@gjbi.cz
Světlík Vítězslav, Mgr. Ma-Fy svetlik@gjbi.cz
Šotová Miroslava, Mgr. Dv
Vilím Martin, Mgr., Ph.D. Tv-Z vilim@gjbi.cz

Asistent pedagoga

Krejčíková Jana  krejcikova@gjbi.cz

Provozní zaměstnanci

Frolcová Naděžda uklízečka
Kelnerová Kateřina uklízečka
Kocábová Lucie mzdová účetní  kocabova@gjbi.cz
Kocáb Milan školník
Musilová Simona, Ing. ekonomka  musilova@gjbi.cz
Nováčková Renata uklízečka
Sárová Květuše recepční

Nástěnka

Nejbližší události