Autorské divadlo

Společně se studenty 2. C, 2. D a 6. A zaměřenými na obor dramatické a hudební výchovy jsme se, jak už je každoroční tradicí, opět podíleli na přípravě letošního autorského divadla.

S partou spolužáků jsme vzali naše hudební nástroje, scenáristické dovednosti a vymysleli jsme téma, které bylo v porovnání s předešlými divadly atypické, ale pro nás absolutně jednoznačné – „Za zdmi zákona”.

Jak už název moc dobře napovídá, přenesli jsme tentokrát diváky do prostředí věznic – té ženské a mužské.

Co se asi může stát, když se zcela náhle vyhořelá dívčí věznice musí spojit právě s tou mužskou? Jistá revoluce. Diváci mohli sledovat jak příběhy, které stály za každým z vězňů, tak i vnitřní prostředí věznice, v němž se pomalu schylovalo ke vzpouře.

V zákulisí panovala vždy pozitivní nálada, a i přes naše prvotní odlišnosti z nás nakonec divadlo pod vedením PaeDr. Elišky Suchánkové a Mgr. Mirky Šotové udělalo bezva partu, která se na pódiu vždy vyjímala a vzájemně podporovala.

I přes původní strach “Jak to asi nakonec dopadne?” jsme po dnech plných píle a trpělivosti (a že jich nebylo málo) ve finále úspěšně vytvořili divadlo se zajímavým příběhem a krásnou hudbou, které můžeme nazvat zásluhou nás všech. Důkazem jsou právě ohlasy z řad diváků. A my moc děkujeme za tuhle příležitost!

Monika Loudová, 6.A