Nerosty kolem nás

Jedním z cílů výuky biologie v kvartě je seznámení s nerosty, jejich členění do skupin, poznání vlastností vybraných nerostů a jejich praktické využití. Tímto tématem se zabýval projekt, který studenti zpracovávali formou skupinové práce, při níž uplatnili znalosti získané z výuky i z návštěvy stálé expozice v Moravském zemském muzeu. Výsledky své práce pak studenti prezentovali na panelu umístěném na školní chodbě.

Nerosty kolem nás Nerosty kolem nás