Ptáci – opeření vládci vzduchu

Ptáci – opeření vládci vzduchu V rámci biologické výuky vypracovali studenti 2.A v letošním roce 2009/2010 projekt zabývající se světem ptáků. Během projektu poznávali zástupce jednotlivých společenstev – vody, mokřadů, moře, lesa, okrajů lesa a křovin, otevřené krajiny a břehů tekoucích vod. Seznámili se také se základními znaky vybraných zástupců ptáků, druhy a způsoby získávání potravy a jejich způsobem života.

Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu Ptáci – opeření vládci vzduchu

Hana Brabcová