Projekt Region

Projekt RegionProjekt byl realizován ve 4 vyučovacích hodinách. Dobrý výsledek spočíval i v domácí přípravě.

Jednotlivé skupiny žáků obdržely list papíru se siluetou města a vylosovaly si, jakým způsobem mají vymyslet název města a názvy ulic, budov atd. (Např.: téma vesmír, ovoce a zelenina, zvířata atd.). Po vyplnění mapky města vytvářely skupiny informační panel, na němž se žáci snažili upoutat návštěvníky ať už starobylou pověstí, replikou zakládací listiny, reklamním letákem některého z místních podniků atd.

Projekt RegionZávěrečnou hodinu probíhala prezentace jednotlivých měst před „majiteli cestovních kanceláří“. Při  prezentaci využili někteří i možnosti nabídnout výrobky či výdobytky svého města všem zúčastněným.

V projektu tak bylo využito mezipředmětových vztahů a týmové práce.

Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region Projekt Region