Studenti čtou a píší noviny

„Studenti čtou a píší noviny“ je projekt pro studenty středních škol. Jeho cílem je naučit studenty pracovat s denním tiskem, ukázat ve vyučovacích hodinách, jak využívat informace, a především poskytnout studentům prostor pro vyjádření jejich názorů na stránkách jednoho z největších českých deníků. Na našem gymnáziu se do projektu zapojují pravidelně vždy dvě třídy, většinou druhé ročníky.

Projekt má dvě roviny:

  • Využití novin ve výuce vybraných tříd – pět jarních či podzimních týdnů dostávají studenti těchto tříd zdarma každodenně 1 výtisk novin MF Dnes, s nimiž aktivně pracují ve výuce.
  • Příspěvky studentů v MF Dnes – redakce zadává postupně 3 témata, která studenti zpracovávají a zasílají do redakce (mohou se zúčastnit všichni studenti, nejen ti ze tříd zapojených do projektu).

Články jsou zveřejňovány na http://www.idnes.cz/studenti/, nejlepší práce na celostátní straně MF Dnes a v regionálních přílohách MF Dnes. Studenti, jejichž práce jsou publikovány na stránkách MF Dnes, mohou dostat i knižní odměnu.

A toto jsou některé z otištěných prací:

Dát doktorům a pacientům do ruky kosu? Jen nebýt černou ovcí! Stověžatá, zlatá. Olympijská? Odměňovat vrahy je velká hloupost