Vypravování

Tomuto slohovému útvaru se ve výuce ČJ na nižším stupni gymnázia věnuje hodně času. Zpestřením byl projekt, v němž se žáci nejdříve seznamovali s literárním příběhy v čítance, pak ve skupinách kreslili obrázkovou osnovu a na závěr podle obrázků vyprávěli příběh.

Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování Vypravování