Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi

Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi V sobotu 15.5.2010 a v úterý 18.5.2010 provedl Adam Halbich, student 6.A, závěrečné práce při realizaci projektu „Zdroj světla pro biologické aplikace“ v UTEE FEKT VUT Brno (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií). Ve spolupráci s Ing.Steinbauerem,Ph.D.nejprve Adam vyměnil driver pro pole 16 LED za výkonnější typ LTC 3793, firmy Linear Technology. Dále nahradil výkonový tranzistor MOSFET za typ s nepatrným odporem v sepnutém stavu RDSon = 0,002Ω, takže se tranzistor prakticky nezahřívá, a to i bez chladiče. Úprav vedoucích ke zlepšení parametrů spínaného zdroje provedl Adam více: např.zdroj pilového napětí nahradil zdrojem trojúhelníkového napětí. Cílem bylo zmenšit ohřívání polovodičových součástek, tím zvýšit spolehlivost zařízení a dále zvýšit účinnost pulzního zdroje na 90% popř.více, což se podařilo. S tím byla spojena nutnost návrhu a výroby nové DPS (deska plošného spoje).

Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Následovala fáze mechanických prací: vrtání otvorů různých tvarů pro upevnění potenciometru, konektorů a síťové zásuvky včetně síťového spínače.

Nesmíme zapomenout na návrh a výrobu předního panelu přístroje. Bez estetického předního panelu by neměl zdroj charakter profesionálního zařízení.

Pak Adam Halbich přistoupil ke kompletaci pulzního zdroje včetně pájení. Postup prací můžete sledo-vat na příslušných fotografiích.

Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Nutno dodat, že zdroj má kromě ruční regulace proudu polem 16LED možnost dálkového ovládání pomocí PC přes nově vytvořený vstup. To přivítají vědci, neboť lze naprogramovat časový průběh ozařování rostlin.

Výkonové supersvítivé LEDs firmy LUXEON typu Rebel, 2W, poskytují intenzivní světlo se spektrál-ním složením blízkým dennímu světlu. Intenzita osvětlení dosahuje při maximálním proudu diodami 350mA hodnoty více než 280 000luxů. Není radno se dívat do tohoto zářícího zdroje, neboť maximální intenzita osvětlení vyvolaná Sluncem v létě se pohybuje kolem 100 000lx.

Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi K čemu bude tato souprava sloužit? Vědci Přírodovědecké fakulty MU už netrpělivě čekají na další 2 kusy aparatury, aby mohli realizovat výzkum průběhu fotosyntézy v bioreaktorech.

V současné době (19.5.2010) Adam Halbich dokončuje závěrečnou práci s názvem „Zdroj světla pro biologické aplikace“. Paralelně sestavuje prezentaci shodného názvu. Vše musí stihnout do 23.6.2010, kdy proběhne obhajoba dané práce na GJB Ivančice. Hodnotící komisi bude tvořit Doc. Ing. Kaláb, CSc a Ing. Steinbauer, Ph.D., oba z FEKT VUT Brno, a Mgr. Dubčák z GJB Ivančice.

Hodně úspěchů při obhajobě!

Mgr.Vítězslav Světlík
vedoucí práce

Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi Projekt IET1 na GJB Ivančice v závěrečné fázi