Informace k prezenční výuce od 24.5.2021

Z rozhodnutí vlády ČR bude od 24.5.2021 obnovena prezenční výuka pro všechny žáky. Bude probíhat podle pravidelného rozvrhu. V rámci adaptace nebudou žáci v prvním týdnu prezenční výuky ústně nebo písemně zkoušeni ani jiným způsobem hodnoceni.

Z důvodu zajištění epidemiologických opatření bude vstup do budovy školy povolen od 7:30 hodin. Během pohybu v prostorách školy musí žáci používat ochranu úst a nosu (žáci nižšího gymnázia alespoň chirurgickou roušku, žáci vyššího gymnázia respirátor FFP2).

Informace školní jídelny:

Žákům, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou automaticky nastaveny obědy. Nebudou-li se po dobu prezenční výuky ve školní jídelně stravovat, je nutno obědy odhlásit.

Epidemiologická opatření:

  • Po vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se v šatně. Po příchodu do třídy si umyjí ruce a použijí dezinfekci.
  • Testování žáků prezenční výuky

Při zajišťování výuky postupujeme podle pokynů MŠMT. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování – pokud žák testování neabsolvuje, nesmí se vyučování zúčastnit. Jeho absence bude evidována jako omluvená – v tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, žák si učivo doplní stejně jako při běžné absenci.

  • K testování se dostaví žáci, kteří nemají příznaky infekčního virového onemocnění.
  • Žáci budou testováni jedenkrát týdně – vždy v pondělí v 7:45, Pokud nebude žák v pondělí ve škole přítomen, test bude proveden ihned po jeho příchodu do školy.
  • Testování probíhá za přítomnosti pedagogického dohledu.
  • Testovat se bude tzv. samoodběrem – žáci se budou testovat sami výtěrem z okraje nosní sliznice, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou.
  • Výsledky jsou do 15 minut. Bude-li test žáka pozitivní, odejde s pověřeným pracovníkem do izolační místnosti a  škola bude ihned kontaktovat zákonného zástupce.
  • Pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku (po dobu trvání tohoto stavu).