Logická olympiáda

Školní rok 2022/2023

Kategorie B (prima až kvarta)

Celkem 26 368 řešitelů, z toho 3 673 v Jihomoravském kraji Školní kolo: 1. Kincl Lukáš (3.A), kvantil 96,15 % 2.  Tesař Tomáš (1.A), 3. Šenflok Jiří (2.A), 4. Vaverková Romana (1.A), 5. Imramovský David (2.A), 6. Čermák Jan (1.A), 7. Pecina Pavel (1.A)

Kvantil 90 % znamená, že patří mezi 10 % nejlepších řešitelů.

Kategorie C (SŠ)

Celkem 17 661 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 1 979 Školní kolo: 1. Drozd Vojtěch (8.A), kvantil 98,48 % 2. Neužilová Magdaléna (5.A), 3. Mráz Tomáš (5.A), 4. Havlová Gabriela (5.A), 5. Kincl Marek (6.A)

Krajské kolo: 8. místo Drozd Vojtěch

Školní rok 2021/2022

Kategorie B (prima až kvarta)

Celkem 21 091 řešitelů, z toho 2 846 z Jihomoravského kraje 1. Kincl Lukáš (2.A), kvantil 97,38 % 2. Mráz Tomáš (4.A), kvantil 90,10 % 3. Fajmon Samuel (4.A), 4. Havlová Simona (2.A), 5. Havlová Gabriela (4.A). Dále: Dokoupil Adam (2.A), Nguyen Thao My (4.A), Viskotová Veronika (4.A), Berger Filip (3.A), Toufarová Tereza (2.A), Mokrý Leonard (1.A)

Kategorie C (SŠ)

Celkem 14 936 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 1 328 1. Drozd Vojtěch (7.A), kvantil 98,14 %, a dále: Kocábová Natálie (2.C), Kolajová Kamila (2.C), Vorožbjanská Gabriela (4.C), Kincl Marek (5.A)

Krajské kolo – účast Drozd Vojtěch