Největší úspěch studenta Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích ve Středoškolské odborné činnosti! 

Po vítězství v krajském kole Středoškolské odborné činnosti se absolvent letošní 8. A Vojtěch Eibel zúčastnil 46. celostátní přehlídky SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se svojí odbornou prací Tvorba zpěvníku písní Jana Blahoslava. Celostátní kolo soutěže se konalo ve dnech 21.-23. 6. 2024 v Pardubicích a Vojta tuto soutěž ve veliké konkurenci vyhrál! Získal však nejen 1. místo v soutěži SOČ, ale obdržel i Cenu The Kellner Family Foundation (1. místo), Cenu děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1. místo) a dvě zvláštní ceny: Širší nominaci na účast v zahraniční soutěži a Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Merkur „Člověk a společnost“. 

Co říci více k tomuto výčtu obrovských úspěchů, kterých Vojta dosáhl? Navíc je to člověk velmi skromný, pracovitý a přátelský. Má mnoho dalších zájmů, v nichž se po celou dobu studia úspěšně realizuje – literární tvorba, studium cizích jazyků, hudba, sport, zdravá výživa a další. 

           Vojto, blahopřejeme ti, děkujeme za vynikající prezentaci naší školy a přejeme ti další vynikající úspěchy při studiu na vysoké škole. Doufáme, že s naším gymnáziem budeš i nadále spolupracovat zejména v rámci aktivit školního orchestru.  

PhDr. Jana Chocholáčová