Moje rodina a bydliště

Moje rodina a bydlištěV na chodbách našeho gymnázia byla umístěna výstava zdařilých studentských projektů zaměřených tematicky na rodinu a bydliště. A tak si žáci mohli doslova ohmatat okolí Ivančic a sami zmapovat místa, odkud denně přijíždí jejich kamarádi do školy, např. Moravské Bránice, Nové Bránice, Silůvky, Prštice, Dolní Kounice, Nová Ves, Senorady, Němčičky, Pravlov, Rosice, Zastávka a další obce. Studentské práce prozrazují, že děti dobře znají i samotné Ivančice a pamětihodnosti města.

Projekty elegantně vtahují každého studenta do několika oborů zároveň, ať je to třeba historie, umění slova, výtvarné vyjadřování či třeba genealogie, neboť někteří žáci vypověděli ve svých kolážích mnoho i o vlastních rodech.

Projekty nejen výrazně oživují výuku českého jazyka, výtvarné výchovy nebo občanské výchovy, ale především vedou děti k samostatným výstupům, a to je jeden z cílů pedagogické práce.

Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště Moje rodina a bydliště