Pravěk

PravěkPravěkPředmět dějepis prvním rokem studia na osmiletém gymnáziu seznamuje žáky se vznikem a vývojem člověka v nejstarším období lidských dějin. Vychází z evoluční teorie, kterou si žíci potvrdili svými prezentacemi na daná témata, např. vývoj zbraní, obydlí, zemědělské výroby v jednotlivých obdobích pravěku.