Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2017

3. prosinec 2016

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 5. a 9. tříd ZŠ. V kurzech nebude opakováno učivo základní školy. Cílem je seznámit zájemce o studium s typy úloh, které se v přijímacích testech jednotných přijímacích zkoušek vyskytují, vysvětlit způsob jejich řešení a pomoci tak uchazečům v přípravě na přijímací zkoušky.

Kurzy škola organizuje zdarma a budou otevřeny, pokud se sejde ve skupině alespoň 5 zájemců.

Kurzy budou probíhat vždy v pátek od 14:30 do 16:00 hod. v průběhu února a první poloviny března 217. Konkrétní dny budou zveřejněny na webu školy https://www.gjbi.cz/prijimaci-rizeni-2017/.

Přihlášky posílejte na adresu kocabova@gjbi.cz do 6. února 2017 – uveďte jméno a příjmení žáka, ročník školní docházky a základní školu, kterou žák navštěvuje. Připojte telefonní kontakt a E-mail zákonného zástupce.

Připomínáme termín druhého Dne otevřených dveří, který proběhne v pátek 17. února 2017.