Přijímací zkoušky čtyřleté studium 2022

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§60 g odst. 6 školského zákona) do deseti pracovních dnů od dnešního dne.

V Ivančicích 29. dubna 2022

Ing. Bc. Ivana Čermáková ředitelka