Výsledky voleb do školské rady za rodiče

Jméno Počet hlasů
Filipová Alena 3
MUDr. Korsová Hana 2
Bc. Sklenská Gabriela 3

Do školské rady byly za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleny paní Alena Filipová a paní Bc. Gabriela Sklenská.

Ant. Šerý

Kandidáti pro doplňující volby do školské rady

Do opakovaných voleb do školské rady se přihlásili celkem tři kandidáti za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky:

 1. Filipová Alena
 2. MUDr. Korsová Hana
 3. Bc. Sklenská Gabriela

Přihláška kandidáta - Filipová Alena Přihláška kandidáta - MUDr. Korsová Hana Přihláška kandidáta - Bc. Sklenská Gabriela

Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 12. března 2012 v označené volební místnosti školy od 8.00 hod. do 16.30 hod. Ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, poté obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady.

V Ivančicích dne 3.3.2012

RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia

Opakované vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou JMK usnesením č. 4402/10/R 64 vyhlásil ředitel školy dne 2.2.2012 volby pro doplnění školské rady. Protože nikdo ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků nepodal v termínu přihlášku ke kandidatuře, vyhlašuji nový termín volby

2 zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 • kandidáti do školské rady podávají přihlášku (ke stažení na webu školy) ke kandidatuře se stručnou charakteristikou kandidáta, zejména ve vztahu k práci ve školské radě do 14.00 hodin 2. března 2012 v kanceláři školy, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány
 • kandidátka bude zveřejněna od 5. 3. 2012 do 12. 3. 2012 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (www.gjbi.cz)
 • volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 12. března 2012 v označené volební místnosti školy od 8.00 hod. do 16.30 hod. Ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, poté obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady
 • volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva

V Ivančicích dne 20.2.2012

RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia

Související

Doplňující volby do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou JMK usnesením č. 4402/10/R 64 vyhlašuje ředitel školy volby pro doplnění školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 9 členů. Podle §168 odst. 9c) zákona č. 472/2011 Sb. skončilo členství Mgr. Radka Musila ve školské radě dne 1.1.2012. Vzhledem k navýšení počtu členů školské rady zřizovatelem na 9 vyhlašuji volby:

 • 2 zástupců rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků školy
 • 1 zástupce pedagogických pracovníků školy

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 • kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře se stručnou charakteristikou kandidáta, zejména ve vztahu k práci ve školské radě do 14.00 hodin 17. února 2012 v kanceláři školy, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány
 • kandidátka bude zveřejněna od 20. 2. 2012 do 27. 2. 2012 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (www.gjbi.cz)
 • volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 27. února 2012 v označené volební místnosti školy od 8.00 hod. do 16.30 hod. Ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, poté obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady
 • volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 27. února 2012 ve sborovně školy od 14.00 do 15.00 hod.
 • volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva
 • 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel

V Ivančicích dne 2.2.2012

RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia