Zápis z 1. zasedání školské rady dne 10.11.2005

Školská rada se sešla v plném počtu, setkání bylo svoláno ředitelem školy. Na této schůzce:

  • byl projednán a schválen jednací řád školské rady
  • byla projednána a schválena výroční zpráva GJB za rok 2004
  • proběhla volba předsedy a místopředsedy, s tímto výsledkem:
    • předsedkyně: Mgr. Lucie Ševčíková
    • místopředseda: Ing. Roman Sládek
  • bylo domluveno s ředitelem školy zřízení mailové adresy školské rady: skolska.rada@gjbi.cz
  • příští setkání proběhne dle potřeby v prosinci 2005