Zápis z 2. zasedání školské rady dne 12.12.2005

Přítomni

 • všichni členové školské rady

Projednány tyto náměty

 • učebnice Aj na nižším gymnáziu
 • hodina Tv navíc
 • poměr přijatých studentů na technické vysoké školy versus humanitní
 • zřízení cizojazyčné knihovny pro studenty
 • zintenzivnit výuku druhého cizího jazyka již od primy – formou kroužku

Všechny náměty projednala předsedkyně s ředitelem školy.

Setkání školské rady se zástupci studentů

Přítomni

 • za školskou radu
  • pí Ševčíková
  • pí Koudelná
  • p. Helán
  • p. Sládek
 • za studenty
  • Štěpán Konečný, 7.A
  • Jana Holáňová, 7.A
  • Blanka Helánová, 3. C

Projednány tyto náměty

 • připomínky studentů ke školnímu řádu, zejména návrh na samostatné omlouvání plnoletých studentů
 • požadavek na vznik studovny pro samostatné studium po vyučování při čekání na kroužky