Zápis ze 3. zasedání školské rady dne 30.1.2006

Přítomni

 • p. Missbach
 • p. Helán
 • p. Sládek
 • pí Hándlová
 • p. Šerý

Omluveni

 • pí Ševčíková
 • pí Koudelná

Projednány tyto náměty

 • byl projednán a schválen školní řád
 • omluvy plnoletých studentů – nad 18 let se studenti omlouvají samostatně, bez rodičů
 • kopírování pro potřeby studentů – lze se obrátit na pí Holou
 • možnost využívat výstavní síň v přízemí jako studovnu po vyučování