Zápis ze 4. zasedání školské rady dne 29.10.2007

Přítomni všichni členové.

  • byla projednána a schválena výroční zpráva GJB za rok 2006
  • informace o GYM – FIT sálu
  • interaktivní tabule v naší škole
  • výměnné pobyty v Německu, Rakousku