Zápis ze 6. zasedání školské rady dne 3.9.2008

Poslední setkání školské rady v prvním volebním období. Omluvil se p. Helán. Zúčastnil se i ředitel školy RNDr. Šerý.

  • shrnutí dosavadní činnosti
  • ukázka práce na interaktivní tabuli
  • poděkování ředitele školy
  • informace o volbách do dalšího období