Zápis ze 7. zasedání školské rady dne 30.10.2008

Školská rada se sešla v plném počtu, setkání bylo svoláno ředitelem školy. Na této schůzce:

  • byl projednán a schválen jednací řád školské rady
  • byla projednána a schválena výroční zpráva GJB za školní rok 2007-08