Zápis ze 8. zasedání školské rady dne 10.11.2008

Přítomni:

  • MUDr. Hándlová
  • Ing. Sládek
  • Mgr. Missbach
  • Mgr. Ševčíková

Omluvena:

  • pí. Koudelná
  • proběhla volba předsedy a místopředsedy, s tímto výsledkem:
    • předsedkyně: Mgr. Lucie Ševčíková
    • místopředseda: Ing. Roman Sládek