Slavnostní otevření našeho beachvolejbalového hřiště

Tentokrát začneme trochu obšírněji – slovy koordinátora podnikavosti – učitele Mgr. Tobiáše Štěpánka, která zazněla v jeho příspěvku při otevření hřiště v pátek 7. června 2024.

„V minulosti bylo vzdělávání hlavně o předávání informací ze světa, které byly jinak nedostupné. V dnešní době si každý zjistí cokoli o čemkoli během pár minut. Škola musí vést hlavně ke kritickému a kreativnímu myšlení. Dnešní absolventi jdou do světa, kde nejsou nejdůležitější vědomosti, ale schopnost se přizpůsobit, analyzovat problémy a navrhovat řešení. Kvůli strojům a umělé inteligenci je v ohrožení spousta pracovních míst, ale dokud budou na světě problémy, bude na světě práce. Všechny vlastnosti, které pomáhají přežit v tomto světě, označujeme jako podnikavé.

Dalším důležitým rysem podnikavého člověka budoucnosti je sebevědomí. Čeští žáci jsou čtvrtí nejméně sebevědomí v Evropě. Jak je to možné? Je skvělé, že na žáky máme vysoké nároky a perfektně je všechno naučíme, ale k čemu to je, když je jejich sebevědomí několik metrů pod zemí?“

No a teď už je jasné, že mladý pan učitel byl spolu se studenty 5.A iniciátorem výstavby našeho beachvolejbalového hřiště. Cesta byla dlouhá, žáci se museli naučit – opět slovy pana učitele –  „Jak pracovat ve skupině, jak převzít zodpovědnost,  jak se pohádat a usmířit, jak pracovat s chybou, jak se staví základy, míchá beton a používá vodováha, ale i jak propojit platební bránu s webem, jak natáčet videa s velkým dosahem, jak navrhnout letáček i několikametrový banner, ale i jak zavolat cizímu člověku a jak pronést motivační proslov.“

Ale vše se povedlo, a tak v pátek ve svém proslovu mohla paní ředitelka Ing. Ivana Čermáková, který zde uvádíme v plném znění, protože v něm velmi lidsky vyjádřila svoje myšlenky a pouhá parafráze jejího projevu by nebyla dostačující.

„Vážení studenti, rodiče, hosté,

je mi velkou ctí vás dnes přivítat na slavnostním dokončení našeho projektu beachvolejbalového hřiště. Tento projekt je výsledkem tvrdé práce, odhodlání a vzájemné spolupráce, kterou předvedli naši kvartáni, ze kterých se během projektu stali kvintáni.

Na začátku jsme měli před sebou prázdný pozemek a velkou vizi. Díky úsilí našich studentů se tato vize proměnila ve skutečnost. Prokázali tak nejen své technické a organizační schopnosti, ale také to, jak je důležité pracovat jako tým. Jejich nasazení a vytrvalost jsou inspirací pro nás všechny. Během celého roku projektu jsem s pýchou sledovala, jak se z dětí stávají sebevědomí mladí lidé, kteří umí řešit nejrůznější problémy. Získali celou řadu kompetencí užitečných pro další život. Jsem moc ráda, že jsme našli odvahu dát studentům prostor pro realizaci tak velkého projektu.

Chci také srdečně poděkovat všem ostatním, kteří se na projektu podíleli: rodičům za podporu a trpělivost. Vím, milí rodiče, že jste sledovali každý krok této cesty, byli jste oporou pro své děti. Vaše podpora je nedocenitelná. Zvláštní poděkování patří také sponzorům a všem, kteří poskytli finanční nebo materiální podporu. Bez vás by tento projekt nebyl možný. Vaše důvěra v naše studenty a jejich schopnosti je pro nás velmi důležitá. Ráda bych také vyzdvihla práci našich učitelů a koordinátora celého projektu, kteří vedli studenty a poskytovali jim cenné rady a podporu. Jejich vedení a zkušenosti byly pro úspěch projektu klíčové. Největší zásluhy má kolega Štěpánek, který studenty pro projekt nadchl a byl jejich průvodcem po celou dobu realizace, a kolega Missbach, bez jehož přičinění si nedokážu dokončení projektu představit.

Dnes zde stojíme a díváme se na toto nádherné hřiště, které bude sloužit nejen studentům, ale i celé ivančické komunitě. Toto hřiště je symbolem toho, co lze dosáhnout, když se spojí talent, tvrdá práce a společný cíl. Věřím, že bude místem, kde budou vznikat nová přátelství, naši studenti budou rozvíjet své sportovní dovednosti a budeme zde slavit mnohá vítězství. Děkuji vám všem za vaši práci, podporu a důvěru. Gratuluji všem, kteří se na projektu podíleli, k úžasnému výsledku, a těším se na mnoho dalších úspěchů, které nás čekají.“

Při slavnostním zahájení nemohl chybět ani starosta Ivančic Milan Buček, který je sám aktivním volejbalistou a vyslal svoje družstvo do zahajovacího turnaje, který se na novém hřišti uskutečnil. Pomoc města  projektu byla samozřejmě velmi důležitá.

Nesmíme opomenout třídní učitelku Mgr. Petru Mrázovou, která nad svými studenty vždy držela ochrannou ruku.

Po svižném vytoupení mažoretek a slavnostních projevech už za hojné přítomnosti přítomných diváků nejen ze školy, ale i města a širšího okolí přestřihly čtyři nejdůležitější osoby, které jsme tu už jmenovali, pásku u nového hřiště a první turnaj mezi 8 zúčastněnými družstvy mohl začít. Za slunečného počasí všichni bojovali s velkým nasazením, své zástupce měla i 5.A, která nakonec skončila v semifinále. A kdo vyhrál? Vítězem se stalo družstvo starosty města Ivančic. A pak?

Pak se všichni veselili, oslavovali a zpívali až do pozdních večerních hodin

A na závěr ještě praktická připomínka:

Hřiště je možné si rezervovat na beach.gjbi.cz (ty stránky mimochodem také zaslouží obdiv, celý systém včetně platby naprogramoval student 5.A).

No a třešnička na dortu?

Škola dosáhla na certifikaci podnikavá škola a po další tři roky se tímto oceněním může pyšnit.

Co myslíte, stálo to za to?