Soutěž Škola a já

U příležitosti 90. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích vyhlašujeme výtvarnou, fotografickou a literární soutěž na téma ŠKOLA A JÁ

Výsledky soutěže Škola a já

Literární soutěž

1. kategorie – báseň
 1. místo: Lukáš Hrouzek, ZŠ Rosice, Pod zahrádkami 120
 2. místo: Nikola Cizlerová, ZŠ Rosice, Pod zahrádkami 120
 3. místo: Leoš Sáblík, ZŠ Rosice, Pod zahrádkami 120
2. kategorie – báseň
 1. místo: Alena Kyselová, GJB Ivančice
 2. místo: Michal Ondrášek, GJB Ivančice
 3. místo: Aneta Sklenská, GJB Ivančice
3. kategorie – báseň
 1. místo: Hana Chytková a Eva Karbašová, GJB Ivančice
 2. místo: Michaela Požárová, GJB Ivančice
 3. místo: Ondřej Vokurek, GJB Ivančice
2. kategorie – povídka
 1. místo: Markéta Bisová, GJB Ivančice
 2. místo: Lucie Kadlecová, GJB Ivančice
 3. místo: Jiří Kabelka, GJB Ivančice
3. kategorie – povídka
 1. místo: Kateřina Šancová, GJB Ivančice
 2. místo: Andrea Jarošová, Gymnázium Matyáše Lercha v Brně
 3. místo: Nela Křupalová, GJB Ivančice

Výtvarná soutěž

 1. místo: kolektiv tercie Gymnázia TGM Zastávka u Brna

Soutěžní podmínky

Soutěž je určena všem dětem a mládeži ve věku od 9 do 19 let.

Věkové kategorie

1. kategorie 4. a 5. třída ZŠ
2. kategorie 2. stupeň ZŠ, prima až kvarta víceletých gymnázií
3. kategorie 1.– 4. ročník středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Část výtvarná

Dvojrozměrné práce do formátu A0, kresba, malba, koláž nebo prostorové práce – modelování.

Práce mohou provádět jednotlivci i kolektivy.

Pozn.: Způsob doručení – Práce zasílejte v plochých deskách nebo adjustované na plochých podložkách, rolované nebo uložené do tubusu nebudou zařazeny do soutěže.

Práce musí být opatřeny údaji o autorovi (viz Podmínky přihlášení do soutěže).

Část fotografická

Fotografie rozměru: od formátu 180 x 130 mm do formátu 841 x 1189 mm (A0). Práce musí být opatřeny údaji o autorovi (viz Podmínky přihlášení do soutěže).

Část literární

1. kategorie Povídka
2. kategorie Báseň

Příspěvky v rozsahu do 3 stran A4 zasílejte elektronickou poštou. Práce v rukopisu nepřijímáme. Kromě údajů dle Podmínek přihlášení do soutěže je třeba uvést zařazení do věkové i žánrové kategorie .

Časový harmonogram

Zahájení soutěže 15. prosince 2008
Uzávěrka pátek 28. března 2009

Práce doručené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.

Výtvarná díla na téma „Škola a já“ zasílejte na adresu: Mgr. Marcela Chvátalová, Gymnázium Jana Blahoslava, Lány 2, 664 91 Ivančice, literární díla na mail: spirikova@gjbi.cz

Vyhlášení vítězů soutěže s vernisáží, výstavou výtvarných prací a fotografií, a čtení vítězných literárních prací se uskuteční v sobotu 16. května 2009 v 10 hodin v budově školy.

Podmínky přihlášení do soutěže

Autoři se přihlašují do soutěže prostřednictvím své školy. Každá škola může do soutěže zaslat maximálně tři vybrané práce do každé věkové kategorie a nejvýše jednu práci od téhož autora. Do soutěže budou přijaty pouze práce opatřené čitelnými informacemi se jménem autora, jeho věkem, názvem práce, adresou školy, kterou navštěvuje (e-mailovým nebo telefonickým kontaktem na autora nám usnadníte práci), a s údaji o zařazení do jednotlivých kategorií. K výtvarné či fotografické práci se doporučuje připojit krátké slovní vysvětlení, popř. komentář.

Vítězové budou na základě uvedených kontaktů o výsledcích soutěže informováni a pozváni na vyhlášení vítězů soutěže.

Nakládání s odevzdanými pracemi

Odevzdané práce budou vyhlašovatelem prezentovány na vernisáži a čtení dne 16. května 2009 v 10 hodin v budově školy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s odevzdanými soutěžními pracemi přiměřeně nakládat včetně práva na publikování, a to při současném a důsledném respektování všech autorských práv.

Soutěžní práce si bude možné vyzvednout v budově Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, Lány 2 od 25. května do konce měsíce června 2009.

Odevzdáním výtvarných prací a fotografií, literárních prací, přihlášením do soutěže a splněním všech náležitostí požadovaných v podmínkách účasti vyjadřují autoři (popř. jejich zákonní zástupci) souhlas se všemi podmínkami soutěže a zavazují se respektovat rozhodnutí poroty.

Kontaktní informace

Mgr. Marcela Chvátalová – chvatalova@gjbi.cz PhDr. Milena Špiříková – spirikova@gjbi.cz tel.: 546 451 110