Tvorba DUM

Projekt EU peníze školám

V průběhu školního roku 2012/2013 bude na škole nainstalován online výukový systém Moodle. Jeho první využití bude spočívat v tom, že bude sloužit jako prostor, na kterém budou učitelé zveřejňovat své učební materiály a zpřístupňovat je tak pedagogům z jiných škol. V budoucnu se počítá s tím, že tento server bude využíván k tvorbě online výukových kurzů, vyvěšování studijních materiálů a komunikaci s rodiči.

VM a DUMy bude možné stáhnout z adresy http://moodleeu.gjbi.cz/ , kde bude poté potřeba se přihlásit pod účtem host.