Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2006/2007

Celostátní kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Z zeměpisná olympiáda 6. místo Petra Veselá, 2.A
Čj Národní soutěž dětského literárního projevu Náš svět   čestné uznání kolektivu 3.A (Badinová, Bártová, Dvořák, Hándl, Hrdová, Chocenská, Chytková, Muzikářová, Šalplachta, Šancová, Ševčík)
Náchodská Prima sezona nominace poezie Dagmar Husárová, 7.A
nominace fotografie Jakub Špiřík, 6.A

Regionální (krajská, oblastní) kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Čj olympiáda v Čj 14. místo Šárka Dvořáková, 5.A
Aj konverzační soutěž bez umístění Vítězslav Hándl, 4.A
Nj konverzační soutěž 7. místo Daniela Hlaváčková, 7.A
ZSV § 11,55 5. místo družstvo 1.A
Z zeměpisná olympiáda 1. místo Petra Veselá, 2.A
F fyzikální olympiáda,
kategorie E
3. místo Fiala Roman, 4.A
12. místo Kabelka Ondřej, 4.A
fyzikální olympiáda,
kategorie F
21. místo Bucsuházy Kateřina, 5.A
26. místo Křupalová Adéla, 5.A
Hv Brněnský vrabeček 3. místo Rysková Diana (sólový zpěv)
Kouřilová Iva (doprovod klavír)
Bi biologická olympiáda 3. místo Chládková Pavlína, 3.A
9. místo Šancová Kateřina, 3.A
Ch chemická olympiáda,
kategorie B
6. místo Zeman Jan, 7.A
M matematická olympiáda   Žáková Eliška, 4.A
  Kocábová Edita, 4.A

Okresní kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Čj soutěž recitátorů,
3. kategorie
3. místo Petra Veselá, 2.A
olympiáda v Čj,
2. kategorie
4. místo Šárka Dvořáková, 5.A
Aj konverzační soutěž,
2. kategorie
1. místo Vítězslav Hándl, 4.A
konverzační soutěž,
3. kategorie
3. místo Jana Nekudová, 6.A
Nj konverzační soutěž 1. místo Daniela Hlaváčková, 7.A
D dějepisná olympiáda 20. místo Zděněk Horák, 3.A
ZSV § 11,55 1. místo družstvo 1.A
Z zeměpisná olympiáda,
kategorie A
6. místo Marek Krejčík, 1.A
8. místo Jan Kavalec, 1.A
zeměpisná olympiáda,
kategorie B
2. místo Petra Veselá, 2.A
3. místo Pavel Doležal, 2.A
zeměpisná olympiáda,
kategorie C
7. místo Marek Hándl, 3.A
9. místo Zdeněk Horák, 3.A
zeměpisná olympiáda,
kategorie D
7. místo Jaroslav Nekuda, 8.A
9. místo Štěpán Konečný, 8.A
F fyzikální olympiáda,
kategorie E
2. místo Roman Fiala, 4.A
8. místo Ondřej Kabelka, 4.A
fyzikální soutěž,
7. třída
8. místo Vondráček Martin, 2.A
10. místo Veselá Petra, 2.A
Bi biologická olympiáda,
kategorie A, B nemá okresní kolo, postup hned do krajského
biologická olympiáda,
kategorie C
1. místo Chládková Pavlína, 3.A
2. místo Šancová Kateřina, 3.A
biologická olympiáda,
kategorie D
1. místo Kadlecová Martina, 1.A
2. místo Veselá Petra, 2.A
M Klokan 3. místo Pokorný Richar, 8.A
3. místo Dvořák Marek, 6.A
Pythagoriáda,
6. ročník
3. místo Kašparová Lucie, 1.A
3. místo Krejčík Marek, 1.A
Pythagoriáda,
7. ročník
2. místo Veselá Petra, 2.A
2. místo Vondráček Martin, 2.A
matematická olympiáda,
Z6
3. místo Schweizerová Barbara, 1.A
4. místo Krejčík Marek, 1.A
5. místo Kašparová Lucie, 1.A
matematická olympiáda,
Z7
3. místo Minsterová Klára, 2.A
4. místo Veselá Petra, 2.A
matematická olympiáda,
Z9
5. místo Žáková Eliška, 4.A
7. místo Kocábová Edita, 4.A