Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2007/2008

Celostátní kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Z Zeměpisná olympiáda, kategorie A 4. místo Vojtěch Adam, 1.A
Zeměpisná olympiáda, kategorie C 6. místo Petra Veselá, 3.A
D Dějepisná olympiáda 9. místo Petra Veselá, 3.A
Nj Konverzační soutěž, kategorie II. B 4.-14. místo Marek Hándl, 4.A
Čj Náchodská Prima sezona 3. místo Dagmar Husárová, 8.A
nominace Martina Zimmermannová, 6.A
Z očí do očí 1.-10. místo Michal Kysel, 7.A
Vv Mladí fotografují památky 3. místo Vít Chvátal, 6.A
Eurozmanitost 2. místo Vít Chvátal, 6.A

Krajské kolo

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Čj Olympiáda v Čj, 2. kategorie 10. místo Martina Zimmermannová, 6.A
Aj Konverzační soutěž, kategorie II. B 2. místo Marek Hándl, 4.A
Nj Konverzační soutěž, kategorie III. A 5. místo Terezie Vyskočilová, 7.A
Konverzační soutěž, kategorie II. B 1. místo Marek Hándl, 4.A
D Dějepisná olympiáda 1. místo Petra Veselá, 3.A
Z Zeměpisná olympiáda, kategorie A 1. místo Vojtěch Adam, 1.A
Zeměpisná olympiáda, kategorie C 1. místo Petra Veselá, 3.A
Bi Biologická olympiáda, kategorie B 17. místo Martina Zimmermannová, 6.A
Biologická olympiáda, kategorie C 3. místo Pavlína Chládková, 4.A
8. místo Petra Veselá, 3.A
Ch Chemická olympiáda, kategorie D 15. místo Marek Hándl, 4.A

Okresní kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Čj Olympiáda v Čj, 2. kategorie 1. místo Dagmar Husárová, 8.A
2. místo Martina Zimmermannová, 6.A
Konverzační soutěž, kategorie I. B 3. místo Klára Jírová, 2.A
Aj Konverzační soutěž, kategorie II. B 1. místo Marek Hándl, 4.A
Konverzační soutěž, kategorie III 3. místo Barbora Kratochvílová, 6.A
D Dějepisná olympiáda 1. místo Petra Veselá, 3.A
Z Zeměpisná olympiáda, kategorie A 2. místo Vojtěch Adam, 1.A
Zeměpisná olympiáda, kategorie C 2. místo Petra Veselá, 3.A
Ch Chemická olympiáda, kategorie D 5. místo Marek Hándl, 4.A
Bi Biologická olympiáda, kategorie C 1. místo Pavlína Chládková, 4.A
2. místo Petra Veselá, 3.A
Biologická olympiáda, kategorie D 2. místo Martina Kadlecová, 2.A
M, Fy, Ch, Bi, Z Přírodovědný klokan, kat. Kadet 1. místo Petra Veselá, 3.A
Přírodovědný klokan, kat. Junior 3. místo Tomáš Dvořák, 6.A
M Matematický klokan, kat. Kadet 2. místo Martin Vondráček, 3.A
matematická olympiáda, Z6 3. místo Pavel Ptáček, 1.A
3. místo Zdeněk Ševčík, 1.A
matematická olympiáda, Z7 4. místo Barbora Schweizerová, 2.A
matematická olympiáda, Z8 4. místo Martin Vondráček, 3.A
Tv Corny – středoškolský atlet. pohár 2. místo družstvo dívek st.
Corny – 60 m 2. místo Eva Vontrobová, 1.C
Corny – 60 m 3. místo Petra Kubíková, 7.A
Corny – 800 m 2. místo Petra Kubíková, 7.A
Corny – skok vysoký 3. místo Monika Vávrová, 1.C
Corny – skok daleký 3. místo Eva Vontrobová, 1.C
Volejbal stř. škol „O pohár ředitele“ 2. místo družstvo dívek st.