Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2008/2009

Celostátní kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Dějepisná olympiáda 2. místo Petra Veselá, 4.A
M Matem. klokan, kat. Benjamin 2. místo Vojtěch Adam, 2.A
A Citylingua 6. místo Marek Hándl, 5.A
Ov Eurorebus 3. místo Petra Veselá, 4.A
3. místo družstvo třídy 4.A
Č Voda bez hranic 3. místo Klára Minsterová, 4.A
Zelená planeta, II. kat. 9. místo Zdeněk Ševčík, 2.A
Zelená planeta, III. kat. 6. místo Martin Vondráček, 4.A
8. místo Petr Musil, 4.A
13. místo Kristína Repaská, 4.A
Tv Orientační běh 3. místo Pavel Záděra, 2.A

Krajská kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Nj Konverzační soutěž, kat. III. A 8. místo Marek Hándl, 5.A
Konverzační soutěž, kat. III. B 5. místo Tabea Schweizerová, 6.A
D Dějepisná olympiáda 3. místo Petra Veselá, 4.A
8. místo Lucie Kadlecová, 4.A
Ov Eurorebus 1. místo Petra Veselá, 4.A
4. místo družstvo třídy 4.A
Nebojme se Evropy 1. místo družstvo třídy 4.A
Evropa našima očima 4. místo družstvo třídy 4.A
M Matem. olympiáda, kat. Z9 2. místo Petra Veselá, 4.A
Fy Fyzikální olympiáda, kat. D 13. místo Marek Hándl, 5.A
Fyzikální olympiáda, kat. E 1. místo Petra Veselá, 4.A
Bi Biologická olympiáda, kat. A 11.místo Martina Zimmermannová, 7.A
Biologická olympiáda, kat. B 4. místo Pavlína Chládková, 5.A
Biologická olympiáda, kat. C 2. místo Martina Kadlecová, 3.A
6. místo Petra Veselá, 4.A
Č Voda bez hranic 1. místo Klára Minsterová, 4.A
2.-3. místo Lenka Krollová, 4.A
2.-3. místo Kristína Repaská, 4.A

Okresní kola

Pt. Soutěž Místo Student, třída
Čj Olympiáda v čes. jaz., II. kat. 2. místo Kateřina Faltýnková, 8.A
Recitační soutěž – III. kat. 2. místo Ondřej Zeman, 2.A
Aj Konverzační soutěž, kat. II. B 2. místo Klára Jírová, 3.A
Konverzační soutěž, kat. III 2. místo Barbora Kratochvílová, 7.A
Nj Konverzační soutěž, kat. III. A 1. místo Marek Handl, 5.A
Ov Nebojme se Evropy 1. místo družstvo třídy 4.A
Evropa našima očima 1. místo družstvo třídy 4.A
Z Zeměpisná olympiáda, kat. C 1. místo Petra Veselá, 4.A
Ch Chemická olympiáda, kat. D 2. místo Lucie Kadlecová, 4.A
Bi Biologická olympiáda, kat. C 1. místo Petra Veselá, 4.A
2. místo Martina Kadlecová, 3.A
M Matematická olympiáda, Z8 3. místo Marek Krejčík, 3.A
Matematická olympiáda, Z9 3. místo Petra Veselá, 4.A
Pythagoriáda 1. místo Vojtěch Adam, 2.A
3. místo Kateřina Sychrová, 2.A
Matem. klokan, kat. Benjamin 1. místo Vojtěch Adam, 2.A
Matem. klokan, kat. Student 3. místo Jan Horký, 3.C
Tv Volejbal stř. škol / Zastávka 2. místo družstvo starších dívek
Volejbal stř. škol / Zastávka 2. místo družstvo mladších dívek
Florbal stř. škol / Tišnov 3. místo družstvo dívek