Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení do čtyřletého oboru. Více informací na úřední desce.