Výroční zpráva o činnosti školy

Pouze základní informace – zobrazení kompletního dokumentu níže.

Základní charakteristika školy

Název školy, sídlo, právní forma, IČO Gymnázium Jana Blahoslava, Lány 2, 664 91 Ivančice příspěvková organizace IČO: 66 59 67 69 IZO: 102 191 557
Zřizovatel školy Krajský úřad Jihomoravského kraje
Ředitel školy Ing. Ivana Čermáková
Všechny druhy a typy škol, které škola zahrnuje osmileté gymnázium čtyřleté gymnázium
Datum zařazení do sítě 1.9.1996
Celková kapacita školy a jejich součástí 480 žáků
Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření 79-41-K/81 gymnázium, denní studium, délka studia: 8 roků 79-41-K/41 gymnázium, denní studium, délka studia: 4 roky
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Při škole pracuje Nadační fond gymnázia Jana Blahoslava.
Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Úkolem gymnázia je připravit absolventy k úspěšnému studiu na vysoké škole. Z toho vyplývá další směřování školy. Základem je kvalitní všeobecné vzdělání, široký kulturní rozhled a schopnost samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury. Samozřejmostí je znalost anglického a německého jazyka a ovládání výpočetní techniky. Pro příští roky počítáme s otevíráním vždy jedné třídy osmiletého a jedné třídy čtyřletého gymnázia.

>

Výroční zpráva 1998/1999 pdfnn Výroční zpráva 2009/2010 pdfnn
Výroční zpráva 1999/2000 pdfnn Vlastní hodnocení školy 2009/2010 pdfnn
Výroční zpráva 2000/2001 pdfnn Výroční zpráva 2010/2011 pdfnn
Výroční zpráva 2001/2002 pdfnn Výroční zpráva 2011/2012 pdfnn
Výroční zpráva 2002/2003 pdfnn Výroční zpráva 2012/2013 pdfnn
Výroční zpráva 2003/2004 pdfnn Výroční zpráva 2013/2014 pdfnn
Výroční zpráva 2004/2005 pdfnn Výroční zpráva 2014/2015 pdfnn
Výroční zpráva 2005/2006 pdfnn Výroční zpráva 2015/2016 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2015/2016
Výroční zpráva 2006/2007 pdfnn Výroční zpráva 2016/2017 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2015/2016
Vlastní hodnocení školy 2006/2007 pdfnn Výroční zpráva 2017/2018 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2017/2018
Výroční zpráva 2007/2008 pdfnn Výroční zpráva 2018/2019 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2018/2019
Výroční zpráva 2008/2009 pdfnn Výroční zpráva 2019/2020 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2020/2021 Výroční zpráva a ročenka 2021/2022 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2020/2021
Výroční zpráva a ročenka 2022/2023 Stáhnout výroční zprávu GJBI - 2020/2021