Výuka po dobu nařízeného uzavření školy od středy 14.10.2020

Výuka po dobu nařízeného uzavření školy od středy 14.10.2020

Třídy 1. D, 1. C – 4. C, 5. A – 8. A (kvinta – oktáva)

Ve třídách 1. D, 1. C – 4. C, 5. A – 8. A, v nichž distanční vyučování již probíhá, se pokyny pro výuku nemění. V rámci pravidelného rozvrhu jsou stanoveny online vyučovací hodiny – pro žáky povinné. Konkrétní rozvržení online výuky je zveřejněno v Microsoft Teams.

Třídy 1. A – 4. A (prima – kvarta)

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 14.10.2020 probíhat distanční výuka také ve třídách 1. – 4. A (prima – kvarta). V rámci pravidelného rozvrhu jsou stanoveny online vyučovací hodiny – pro žáky povinné. Konkrétní rozvržení online výuky je zveřejněno v Microsoft Teams.

Pokyny pro distanční výuku

  • Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat v prostředí Microsoft Teams. Každý vyučující naplánuje online hodinu do kalendáře skupiny minimálně den dopředu.
  • Žákovi, který se na začátku hodiny nepřihlásí nebo nebude při online vyučování reagovat na pokyny učitele, bude zapsána do třídní knihy v Bakalářích absence, která musí být omluvena podle pravidel Školního řádu GJB (nemoc, lékař apod.)
  • Jako jednotný nástroj zadávání úkolů a studijních materiálů se bude používat Moodle.
  • Na hodiny neodučené online formou budou zadávány úkoly v přiměřeném rozsahu.

Vážení rodiče, naší prioritou je zajistit kvalitní výuku pro vaše děti. Věříme, že se nám podaří dočasnou situaci společně zvládnout.

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. – 30. října nebude vyučování probíhat (podzimní prázdniny).

Informace školní jídelny

S platností od 14.10.2020 bude žákům odhlášeno stravování ve školní jídelně. Zájemci o odběr obědů si mohou stravování za běžnou cenu individuálně přihlásit.

Odběr obědů bude probíhat výdejem do nosičů v době od 11:00 do 13:45 (vstup hlavním vchodem do jídelny).

Bližší informace – viz www.sjivancice.cz/.