Zeměpis

Prezentace na téma Město

Studenti 4.A ve školním roce 2012/2013 vytvořili prezentace zajímavých měst:

Michala Krestýnová

Evropské památky na seznamu UNESCO

Studenti 3.A se v letošním školním roce 2009/2010 zabývali projektem, ve kterém se snažili zdokumentovat světové kulturní památky v různých makroregionech Evropy. Vyhledávání informací probíhalo v šesti skupinách, které se zaměřily na jednotlivé oblasti – střední, severní, západní, jižní, jihovýchodní a východní Evropu. Vytvořené projekty studenti prezentovali na panelu umístěném ve vestibulu školy. Při své práci si tak uvědomili, jak důležitá je ochrana světového kulturního a přírodního dědictví.

Evropské památky na seznamu UNESCO Evropské památky na seznamu UNESCO Evropské památky na seznamu UNESCO Evropské památky na seznamu UNESCO Evropské památky na seznamu UNESCO Evropské památky na seznamu UNESCO

Hana Brabcová