Erasmus+

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Program nahradil a sloučil předchozí Program celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci), Mládež v akci, programy mezinárodního vysokoškolského vzdělávání Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program Jean Monnet. Nově se program zaměřuje i na oblast sportu a nebo například poskytuje garance půjček pro vysokoškolské studium v zahraničí. Program na sedmileté období bude disponovat 14,7 miliardami eur.

Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání na období 2021 – 2027.  Byla tak zařazena mezí výběrové školy, které mohou realizovat výjezdy do zahraničí v rámci této výzvy. Poskytovatelem dotace byla velice kladně hodnocena zkušenost ve vzdělávání nadaných žáků a zavádění moderních metod do výuky, rozvoj digitálních dovedností, znalosti cizích jazyků a zavádění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. V rámci tohoto programu škola bude realizovat mobility pro pedagogy formou jazykových kurzů v zahraničí a skupinové mobility pro žáky. V letošním školním roce chceme podpořit studenty, kteří se učí francouzský jazyk, a vyslat je na studijní pobyt do Francie.