Práce s talentovanými žáky

Práci s talentovanými žáky koordinuje Mgr. Bc. Petra Mrázová.

Nadaní studenti jsou ve škole objevováni třídními učiteli i vyučujícími v jednotlivých předmětech nebo studenti sami navštíví koordinátora a prodiskutují společně oblast, o kterou se zajímají a v čem by se chtěli více vzdělávat. Koordinátor může pomoci studentovi sám, nebo studenta doporučí některému z kolegů. Po domluvě začne pracovat na nějakém projektu, práci nebo soutěži.

Gymnázium Jana Blahoslava spolupracuje s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které je zaměřeno na podporu nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení, jehož členy jsou Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně. Pořádá např. T-exkurze, Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

T – exkurze

CTM Online je virtuální střední škola, ve které studenti v semestrálním režimu studují předměty dle vlastního výběru. Online kurzy fungují kdykoli a kdekoli, stačí připojení k internetu a touha se vzdělávat v oboru, ve kterém vidí svou budoucnost.

Centrum pro talentovanou mládež

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

MjUNI je příležitostí pro žáky ve věku 9 – 14 let a 15 – 17 let vyzkoušet si, jaké je to být vysokoškolským studentem. Studenti poznají akademické prostředí interaktivní hravou formou a navštíví špičková výzkumná pracoviště, kde si rozšíří znalosti z humanitních, přírodních i technických věd.

MjUNI – univerzita pro děti a dospívající

JIC vznikl v rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK)

Jihomoravské inovační centrum