Práce s talentovanými žáky

Práci s talentovanými žáky koordinuje Mgr. Bc. Petra Mrázová.

Gymnázium Jana Blahoslava spolupracuje s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Je zaměřeno na podporu nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jedná se o zájmové sdružení, jehož členy jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoké učení technické v Brně. Pořádá např. mezioborovou experimentální soutěž N-trophy a T-exkurze. Další spolupráce probíhá s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školským zařízením pro zájmové vzdělávání (NIDM), které je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže. Pod křídly projektu PERUN – Péče, rozvoj uplatnění nadání zaštiťuje NIDM komplexní podporu nadaných dětí a mládeže, pro žáky ZŠ a studenty SŠ organizuje celou řadu soutěží (Evropa ve škole, Daniel, Středoškolská odborná činnost) včetně oborových olympiád (chemická, dějepisná, jazykové olympiády apod.)

Naše škola se zapojuje do T-exkurzí, soutěže N-trophy, Středoškolské odborné činnosti, Evropy ve škole a olympiád. Koordinátorem je Mgr. Bc. Petra Mrázová. Nadaní studenti jsou ve škole objevováni třídními učiteli i vyučujícími v jednotlivých předmětech nebo studenti sami navštíví koordinátora a prodiskutují společně oblast, o kterou se zajímají a v čem by se chtěli více vzdělávat. Koordinátor může pomoci studentovi sám, nebo studenta doporučí některému z kolegů. Po domluvě začne pracovat na nějakém projektu, práci nebo soutěži.

Více informací na: www.jcmm.cz, www.nidm.cz

SOČ

T-exkurze

N-trophy

Evropské srdce