Práce s talentovanými žáky

Práci s talentovanými žáky koordinuje Mgr. Bc. Petra Mrázová.

Dne 2. 6. 2022 naši školu navštívil ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu RNDr. Miloš Šifalda, který ocenil systém podpory nadaných studentů ve škole. JCMM se dlouhodobě zabývá podporou nadaných středoškoláků v Jihomoravském kraji a škola s tímto centrem úzce spolupracuje právě na jednotlivých programech pro nadané studenty.

Převzali jsme plaketu a jsme hrdí na to, že naše škola systematicky pracuje s nadanými dětmi. Pomáháme tím nejen jim a jejich rodičům, ale především naší společné budoucnosti.

Nadaní studenti jsou ve škole objevováni třídními učiteli i vyučujícími v jednotlivých předmětech nebo studenti sami navštíví koordinátora a prodiskutují společně oblast, o kterou se zajímají a v čem by se chtěli více vzdělávat. Koordinátor může pomoci studentovi sám, nebo studenta doporučí některému z kolegů. Po domluvě začne pracovat na nějakém projektu, práci nebo soutěži.

Gymnázium Jana Blahoslava spolupracuje s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které je zaměřeno na podporu nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení, jehož členy jsou Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně. Pořádá např. T-exkurze, Středoškolská odborná činnost (SOČ).

 

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

T – exkurze

 

 

 

 

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž je vyhlášena pro několik kategorií. Na gymnáziu se žáci účastní Kategorie B (pro žáky 6. – 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) a Kategorie C (pro studenty SŠ).

Logická olympiáda

 

CTM Online je virtuální střední škola, ve které studenti v semestrálním režimu studují předměty dle vlastního výběru. Online kurzy fungují kdykoli a kdekoli, stačí připojení k internetu a touha se vzdělávat v oboru, ve kterém vidí svou budoucnost.

Centrum pro talentovanou mládež

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

MjUNI je příležitostí pro žáky ve věku 9 – 14 let a 15 – 17 let vyzkoušet si, jaké je to být vysokoškolským studentem. Studenti poznají akademické prostředí interaktivní hravou formou a navštíví špičková výzkumná pracoviště, kde si rozšíří znalosti z humanitních, přírodních i technických věd.

MjUNI – univerzita pro děti a dospívající

JIC vznikl v rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK)

Jihomoravské inovační centrum