Studentský parlament

Studentský parlament MROŽIG

Označení parlament je pouze oficiální pojmenování sdružení studentů a nemá to v tomto případě žádnou spojitost s politikou, proto si členové parlamentu zvolili sympatičtější název MROŽIG (mládež rozhoduje o životě ivančického gymnázia). Studentský parlament je skupina studentů, kteří mají zájem zpříjemňovat společenské dění ve škole prostřednictvím různých projektů. Toto sdružení slouží také jako prostředník pro komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Členství

Členství v parlamentu je dobrovolné. Každý se tedy může stát členem a stejně tak může kdykoli z parlamentu odstoupit, každou tuto změnu však musí uvést administrátorovi či zprostředkovateli. Nezúčastní-li se člen dvou schůzek bez jakéhokoli oznámení, je z parlamentu automaticky vyloučen. Má právo se do parlamentu vrátit, ale o jeho členství se v takovém případě bude hlasovat mezi současnými členy parlamentu.

Funkce členů parlamentu:

  • Předseda parlamentu komunikuje s vedením školy, vede schůze a připravuje jejich program. Členové parlamentu mu oznamují svoji nepřítomnost na schůzce.
  • Zprostředkovatel komunikuje se všemi členy parlamentu, oznamuje změny termínů schůzek, jejich zrušení a diskutuje se všemi členy parlamentu o organizaci a jejich povinnostech.
  • Administrátor dohlíží na členství studentů, účast členů na schůzkách a dalších akcích parlamentu a zapisuje průběh schůzek.
  • Propagátor informuje veřejnost o dění v parlamentu prostřednictvím sociálních sítí.
  • Členové jsou všichni studenti gymnázia, kteří se účastní schůzek parlamentu. Jejich funkce se mění v závislosti na typu akce a dovednosti jednotlivých členů.
  • Nástěnkář se stará o studentskou nástěnku v přízemí budovy školy

Komunikace mezi členy:

Členové parlamentu mezi sebou komunikují osobně či pomocí sociálních sítí. Členové mladší než 15 let však přes sociální sítě mohou komunikovat pouze se souhlasem zákonných zástupců. Informace o další schůzce budou také vyvěšovány na školní nástěnce v přízemí školy.

Hlasování

Existují dva druhy hlasování: jedno se týká aktivit parlamentu, druhé dalších studentů či celé školy.

Hlasování parlamentu

Každý člen, který se zúčastnil alespoň dvou schůzek, má právo hlasovat. Výjimkou je první schůzka ve školním roce, kde můžou hlasovat všichni členové. Každý člen má jeden hlas. Vždy je podán návrh, který je prodiskutován, a poté následuje hlasování. Návrh je odsouhlasen, hlasuje-li pro něj alespoň 60 % všech stávajících členů parlamentu.

Hlasování všech studentů a zaměstnanců

Při rozhodování ve věcech týkajících se celé školy má možnost hlasovat každý student a každý zaměstnanec školy. Žáci každé třídy mají dohromady jeden hlas a stejně tak všichni zaměstnanci. V tomto případě rozhodne nadpoloviční většina.

 

Pro členy parlamentu je znalost pravidel parlamentu povinná.

 

Kontaktní údaje parlamentu:

email: parlament@gjbi.cz

instagram: @mrozig

Č.ú. 123-8643520217/0100 KB Ivančice

Datová schránka: bv6a5jr

QR kód pro platbu:

Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno/jméno Vašeho dítěte, případně třídu