Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/24    

Zahájení školní roku:                    pondělí 4. září 2023

Zahájení pravidelného vyuč.       středa 6. září 2023

Ukončení I. pololetí:                      středa 31. ledna 2024

Ukončení II. pololetí:                     pátek 28. června 2024

 

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023–úterý 2. ledna 2024 (Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.)
Pololetní prázdniny:  pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny: pondělí 5. února 2024–neděle 11. února 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024
  (Pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)
Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2024 (Vyučování ve šk. roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2024).

 

Ročníkové a závěrečné práce

Žáci tříd 3. ročníku:

Výběr vedoucího práce do 23. 6. 2023
Odevzdání přihlášky do 30. 6. 2023
První povinná konzultace: do 30. 11. 2023
Druhá povinná konzultace do 31. 1. 2024
Odevzdání závěrečné práce: do 12. 2. 2024
Předání hodnocení žákovi: do 23. 2. 2024
Obhajoby závěrečných prací: 29. 2. 2024

Žáci tříd 4. ročníku:

Výběr vedoucího práce do 24. 3. 2023
Odevzdání přihlášky do 31. 3. 2023
První povinná konzultace: do 16. 6. 2023
Druhá povinná konzultace do 13. 10. 2023
Odevzdání závěrečné práce: do 20. 10. 2023
Předání hodnocení žákovi: do 9. 11. 2023
Obhajoby závěrečných prací: 16. 11. 2023

 

Pedagogické rady a třídní schůzky

pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, třídní schůzky 14. 11.2023
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 23. 1. 2024
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí maturitní třídy, třídní schůzky maturitních tříd 19. 3. 2024
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí, třídní schůzky 25. 4. 2024
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 20. 6. 2024

 

Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo)

Odevzdání přihlášek do 20. 2. 2024

(Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví MŠMT.)

Čtyřletý obor   –

1. termín 12. 4. 2024
2. termín 15. 4. 2024

Osmiletý obor  –

1. termín 16. 4. 2024
2. termín 17. 4. 2024
 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. náhradní termín 29. 4. 2024
2. náhradní termín 30. 4. 2024

 

Ředitelská volna

16. 4., 20.-22. 5. 2024 celá škola
24. 5. 2024 pouze pro žáky tříd 2. ročníku VG (2.C, 2.D, 6.A)

 

Maturitní zkoušky

Odevzdání přihlášek k MZ (vč. posudku PUP)
jarní období 01. 12. 2023
podzimní období 25. 6. 2024
a) v případě společné části
b) v případě profilové části
Odevzdání žákovských seznamů literárních děl
jarní období 31. 3. 2024
podzimní období 30. 6. 2024
jarní období do 31. 3. 2024
Český jazyk a literatura 2. 4. 2024
Německý jazyk / Ruský jazyk 9. 4. 2024
Anglický jazyk 16. 4. 2024
 
Didaktické testy společné části MZ (jarní období) 2. –⁠ 7. 5. 2024
Didaktický test z matematiky
Didaktický test z anglického jazyka
Didaktický test z českého jazyka a literatury
Didaktický test z ruského jazyka
 

 Ústní zkoušky profilové zkoušky MZ (jarní období)

 

20. – ⁠24. 5. 24

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (pořádané GJB) 8. 3., 15. 3., 22. 3. 2024

Den otevřených dveří

Prezenční, Online 12. 12. 2023
Prezenční 13. 1. 2024

 

Sportovní kurzy – 

Lyžařský kurz 2. A 7. – 13. 1. 2024
Lyžařský kurz 5. A, 1. C, 1. D, Čenkovice 28. 1. – 2. 2. 24
Cyklo-vodácký kurz 15. – 21. 6. 24

 

Ples GJB 2. 2. 2024
Majáles 30. 4. 2024

 

Erasmus+
Španělsko 1. – 8. 10. 2023

 

 

————————————-

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny školní psycholožky:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny kariérového poradce:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny pedagogů:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy