Organizace školního roku

Zahájení školní roku:                      čtvrtek 1. září 2022

Zahájení pravidelného vyuč.         pondělí 5. září 2022

Ukončení I. pololetí:                         úterý 31. ledna 2023

Ukončení II. pololetí:                       pátek 30. června 2023

 

Podzimní prázdniny:   středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny:  pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023 (Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.)
Pololetní prázdniny:  pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny: pondělí 13. března 2023 – neděle 19. března 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
  (Pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)
Hlavní prázdniny: sobota 1. července – neděle 3. září 2023 (Vyučování ve šk. roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023).

 

Závěrečné práce

Žáci tříd letošního 2. ročníku:

Výběr vedoucího práce do 23. 6. 2023
Odevzdání přihlášky do 30. 6. 2023
První povinná konzultace: do 30. 11. 2023
Druhá povinná konzultace do 31. 1. 2024
Odevzdání závěrečné práce:  do 12. 2. 2024
Předání hodnocení žákovi: do 23. 2. 2024
Obhajoby závěrečných prací: 29. 2. 2024

 

Žáci tříd letošního 3. ročníku:

Výběr vedoucího práce do 24. 3. 2023
Odevzdání přihlášky do 31. 3. 2023
První povinná konzultace: do 16. 6. 2023
Druhá povinná konzultace do 13. 10. 2023
Odevzdání závěrečné práce:  do 22. 10. 2023
Předání hodnocení žákovi: do 9. 11. 2023
Obhajoby závěrečných prací: 16. 11. 2023

 

Pedagogické rady a třídní schůzky

pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, třídní schůzky 22. 11.2022
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 24. 1. 2023
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí  maturitní třídy, třídní schůzky maturitních tříd 21. 3. 2023
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí, třídní schůzky  25. 4. 2023
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 22. 6. 2023

 

Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo)

Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2023

(Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví MŠMT.)

Čtyřletý obor   –  

1. termín  13. 4. 2023
2. termín  14. 4. 2023

Osmiletý obor  –

1. termín 17. 4. 2023
2. termín 18. 4. 2023
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
 
1. náhradní termín 10. 5. 2023
2. náhradní termín 11. 5. 2023
   

Ředitelská volna

17. 4., 22.-24. 5. 2023   celá škola
26. 5. 2023  pouze pro žáky tříd 2. ročníku VG (2.C, 2.D, 6.A)

 

Maturitní zkoušky

Odevzdání přihlášek k MZ (vč. posudku PUP)
jarní období  1. 12. 2022
podzimní období  25. 6. 2023
a) v případě společné části
b) v případě profilové části
Odevzdání žákovských seznamů literárních děl
jarní období  31. 3. 2023
podzimní období  30. 6. 2023 
   
Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka  
jarní období do 31. 3. 2023 
   
Písemné zkoušky profilové části MZ (jarní období)  
Český jazyk a literatura    4. 4. 2023
Německý jazyk / Ruský jazyk 11. 4. 2023
Anglický jazyk       19. 4. 2023
   
Didaktické testy společné části MZ (jarní období) 2. –⁠ 4. 5. 2023
Didaktický test z matematiky    
Didaktický test z anglického jazyka
Didaktický test z českého jazyka a literatury
Didaktický test z ruského jazyka
Ústní zkoušky profilové zkoušky MZ (jarní období) 22. – ⁠26. 5. 23

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (pořádané GJB) 10. 3., 24. 3.,  31. 3. 2023

Den otevřených dveří

Prezenční, Online  13. 12. 2022
Prezenční  21. 1. 2023

 

Sportovní kurzy – 

Lyžařský kurz 2. A, chata Ramzovské sedlo 8. – 14. 1. 23
Lyžařský kurz 5. A, 1. C, 1. D, Čenkovice 20. – 24. 2. 23
Cyklo-vodácký kurz 18. – 24. 6. 23

 

Ples GJB 3. 2. 2023
Majáles 28. 4. 2023

 

Erasmus+
Německo 25. – 30. 9. 22
Řecko 22. – 27. 1. 23
Itálie 23. – 28. 4. 23

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny školní psycholožky:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny kariérového poradce:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny pedagogů:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy