Organizace školního roku

Zahájení školní roku:                   pondělí 6. září 2021

Zahájení pravidelného vyuč.         úterý 7. září 2021

Ukončení I. pololetí:                         pondělí 31. ledna 2022

Ukončení II. pololetí:                       čtvrtek 30. června 2022

 

Podzimní prázdniny:   středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny:  čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022 (Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.)
Pololetní prázdniny:  pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny: pondělí 7. března 2022 – neděle 13. března 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
  (Pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)
Hlavní prázdniny: pátek 1. července – středy 31. srpna 2022 (Vyučování ve šk. roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022).

 

Závěrečné práce

První povinná konzultace: do 18. 6 2021
Druhá povinná konzultace do 15. 10 2021
Odevzdání závěrečné práce:  do 22. 10 2021
Předání hodnocení žákovi: do 10. 11 2021
Obhajoby závěrečných prací: 19. 11 2021

 

Pedagogické rady a třídní schůzky

pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 23. 11.2021
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 25. 1. 2022
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí  maturitní třídy, třídní schůzky maturitních tříd 29. 3 2022
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí – maturitní ročníky třídní schůzky 26. 4 2022
pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 23. 6. 2022

 

Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo)

Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2022

(Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví MŠMT.)

Čtyřletý obor   –  

1. termín  12. 4. 2022
2. termín  13. 4. 2022
   

Osmiletý obor  –

1. termín 19. 4. 2022
2. termín 20. 4. 2022
   
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
   
1. náhradní termín 10. 5. 2022
2. náhradní termín 11. 5. 2022
   

Maturitní zkoušky

Odevzdání přihlášek k MZ (vč. posudku PUP)  
jarní období  1. 12. 2021
podzimní období  25. 6. 2022
a) v případě společné části  
b) v případě profilové části  
Odevzdání žákovských seznamů literárních děl  
jarní období  31. 3. 2022
podzimní období  30. 6. 2022 
Didaktické testy společné části MZ (jarní období) 2. – 5. 5. 2022
Didaktický test z matematiky      
Didaktický test z anglického jazyka  
Didaktický test z českého jazyka a literatury  
Didaktický test z ruského jazyka  
Ústní zkoušky profilové zkoušky MZ (jarní období) 23. – 27. 5. 2022

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (pořádané GJB)

 

Den otevřených dveří

Online  15. 12. 2021
Prezenční  22. 1. 2022

 

Sportovní kurzy – 

Lyžařský kurz 2. A, 3. A, chata Ramzovské sedlo 2. – 8. 1. 2022
Lyžařský kurz 5. A, 1. C, 1. D, Čenkovice 30. 1. – 5. 2. 2022

 

Ples GJB 29. 1. 2022
   
Majáles  29. 4. 2022

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny školní psycholožky:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny kariérového poradce:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny pedagogů:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy