Organizace školního roku

Zahájení školní roku:                   úterý 1. září 2020

Zahájení pravidelného vyuč.         středa 2. září 2020

Ukončení I. pololetí:                         čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení II. pololetí:                       středa 30. června 2021

 

Podzimní prázdniny:   čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny:  středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021 (Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.)
Pololetní prázdniny:  pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: pondělí 22. února 2021 – neděle 28. února 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
  (Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021 (Vyučování ve šk. roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021).

 

Závěrečné práce

První povinná konzultace:         do 5. října 2020

Druhá povinná konzultace:       do 16. listopadu 2020

Odevzdání závěrečné práce:     do 30. listopadu 2020

Předání hodnocení žákovi:        do 14. prosince 2020

Obhajoby závěrečných prací:    21. prosince 2020

 

Pedagogické rady a třídní schůzky

29. září 2020 pedagogická rada
24. listopadu 2020 pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
26. ledna 2021 pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
23. března 2021 pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí – maturitní třídy třídní schůzky maturitních tříd
27.dubna 2021  pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí – maturitní ročníky třídní schůzky
22.června 2021 pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

 

Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo)

Odevzdání přihlášek                 do 1. března 2021

(Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví MŠMT.)

Čtyřletý obor   –  

1. termín  3. května 2021
2. termín  4. května 2021
   

Osmiletý obor  –

1. termín 5. května 2021
2. termín 6. května 2021
   
1. náhradní termín 2. června 2021 (pro oba obory)
2. náhradní termín 3. června 2021 (pro oba obory)
   

Maturitní zkoušky

Odevzdání přihlášek k MZ (vč. posudku PUP)  
jarní období  do 1. prosince 2020
podzimní období   
a) v případě společné části do 23. července 2021
b) v případě profilové části do 30. července 2021
Odevzdání žákovských seznamů literárních děl  
jarní období  do 30. dubna 2021
podzimní období  do 27. srpna 2021
Didaktické testy společné části MZ (jarní období)  
Didaktický test z matematiky     24. května 2021
Didaktický test z anglického jazyka 24. května 2021
Didaktický test z českého jazyka a literatury 25. května 2021
Didaktický test z ruského jazyka 26. května 2021
Ústní zkoušky profilové zkoušky MZ (jarní období) 1. – 8. června 2021

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (pořádané GJB)

5. března 2021

12. března 2021

19. března 2021

Den otevřených dveří

23. ledna 2021

Sportovní kurzy – z epidemiologických důvodů zrušeno

Lyžařský kurz 2. A 1. – 7. února 2021 (Vernířovice)
Lyžařský kurz 5. A, 1. C, 1. D 10. – 16. ledna 2021 (Čenkovice) 
Cyklisticko-vodácký kurz 7. A, 3. C 13. – 19. června 2021

 

Ples GJB – z epidemiologických důvodů zrušeno

12. února 2021

 Majáles – z epidemiologických důvodů zrušeno

30. dubna 2021

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny školní psycholožky:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny školní metodičky prevence:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny kariérového poradce:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

Konzultační hodiny pedagogů:

Pro žáky i rodiče: dle domluvy