Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pořádáme pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium v termínech: 10. 3. 2023, 24. 3. 2023 a 31. 3. 2023 (je vhodné absolvovat všechny tři termíny).

Přípravné kurzy jsou pro uchazeče realizovány od 15:00 hodin v budově naší školy a jsou zdarma.

Počet míst je omezený, Vaše dítě můžete přihlásit do 2. 3. 2023 prostřednictvím tohoto odkazu.


Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích je menší střední škola s dlouholetou tradicí. Nabízíme všeobecné vzdělání, které slouží zejména jako příprava na studium na vysoké škole. Absolventovi poskytuje všeobecný základ, aby se dokázal dobře orientovat na dynamicky se měnícím trhu práce. Jsme aktivní školou: Účastníme se nejrůznějších soutěží a projektů pro střední školy. Zároveň klademe důraz na individuální přístup – většina výuky na gymnáziu probíhá v menších skupinách zhruba po 15 žácích (na nižším gymnáziu 82 %, na vyšším gymnáziu 72 %).

Základní informace

  • do osmiletého oboru Gymnázium (z 5. třídy ZŠ) přijímáme 30 žáků (1 třída) – 79-41-K/81,
  • do čtyřletého oboru Gymnázium (z 9. třídy ZŠ) přijímáme 30 žáků (2 třídy)–79-41-K/41, žáci si mohou vybrat zaměření:
  • všeobecné
  • s rozšířenou výukou AJ
  • ve vyšších ročnících gymnázia se může student profilovat pomocí volitelných předmětů,
  • z cizích jazyků klademe velký důraz na angličtinu; jako druhý jazyk lze zvolit němčinu nebo ruštinu, jako další volitelný předmět poté francouzštinu a latinu,
  • v přijímacím řízení zohledňujeme kromě jednotné přijímací zkoušky (připravované organizací Cermat) také výsledky předchozího vzdělávání na základní škole a umístění či účast na vybraných předmětových olympiádách.
  • Přihlášky můžete doručit osobně do kanceláře školy každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin nebo poštou.

Dopravní dostupnost

Naše gymnázium je velmi dobře dostupné nejen z okolních obcí a měst, ale také z Brna (v dopravní špičce 30 minut ze zastávky Nemocnice Bohunice). Přímo u gymnázia se nachází zastávky autobusů, v docházkové vzdálenosti je též vlakové nádraží.

Kam dál?

podívejte se na: