Úřední deska

29. 09. 2021

Maturitní témata pro profilovou část MZ 2021–2022

23. 09. 2021

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2022

Školní seznam literárních děl MZ-2022 

23. 06.  2021

Výsledky řádných voleb do školské rady konaných dne 22. 06. 2021.

18. 06. 2021

Seznam kandidatur na členy školské rady

05. 06. 2021 

Vyhlášení řádných voleb do školské rady (pdf)

Přihláška kandidáta do školské rady (docx)

03. 06. 2021

Výsledek přijímacího řízení – odvolání

ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
4030 přijat/a 8060 přijat/a
4018 přijat/a 8052 přijat/a
4054 přijat/a 8010 přijat/a
4005 přijat/a 8019 přijat/a
4039 přijat/a 8062 přijat/a
4009 přijat/a 8023 přijat/a
4042 přijat/a 8037 přijat/a
4043 přijat/a    
4020 přijat/a    
4019 přijat/a    

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole  (§60 g odst. 6 školského zákona) do deseti pracovních dnů od dnešního dne.

V Ivančicích 3. 6. 2021 

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka

20. 05. 2021 

Výsledková listina přijímacích zkoušek –

Osmileté studium, obor 79-41-K/81

Čtyřleté studium, obor 79-41-K/41

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

V případě, že Váš syn/dcera má zájem nastoupit od 1. 9. 2021 ke studiu na naši školu, je nutné dodat zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí přijetí ke vzdělávání (nejpozději 3. 6. 2021). Za oznámení se považuje vyvěšení seznamu přijatých žáků na www.gjbi.cz. V souladu s § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

V Ivančicích dne 20. 5. 2021

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka

19. 01. 2021

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41- K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41- K/81 Gymnázium (osmileté studium)