Úřední deska

23. 07. 2020

Termín konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky – podzimní zkušební období.

03. 07. 2020

Výsledky voleb do školské rady

25, 06. 2020

Seznam kandidatur na členy školské rady.

24. 06. 2020

Výsledek přijímacího řízení – nové rozhodnutí.

16. 06. 2020

Informace ke zveřejnění výsledků PŘ

Výsledky PŘ čtyřleté studium

Výsledky PŘ osmileté studium

10. 06. 2020

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady.

25. 05. 2020

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

06. 04. 2020

Informace k přijímacímu řízení do prvního ročníku vzdělávání, informace o zahájení správního řízení – pozvánka k přijímací zkoušce, přidělení registračního čísla a informování o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

09. 03. 2020

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2020 – zkušební maturitní komise

ZMK_4.C

ZMK_8.A

28. 01. 2020

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 79-41K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 79-41K/81 Gymnázium (osmileté studium)

22. 10 2019

Maturitní témata pro společnou a profilovou část MZ 2019–2020

14. 10. 2019

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2019

09. 09. 2019

Zveřejněn Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2020 [PDF].

 

26. 08. 2019

Seznam kandidatur na člena školské rady

01. 08. 2019

Termín konání opravných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky.

12. 07. 2019

Vyhlášení doplňovacích voleb do školní rady.

18. 06. 2019

Jmenování zkušební komise 

29. 04. 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Za oznámení se považuje vyvěšení seznamu přijatých žáků na úřední desce na webových stránkách www.gjbi.cz. V souladu s § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004., v platném znění, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. Zápisové lístky se odevzdávají v kanceláři školy u pí Kocábové od 7:00 do 15:00 hodin.

 

25. 3. 2019 – Zveřejněny zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušku v roce 2019.

23.01.2019 – Zveřejněna Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)  [PDF].

23.01.2019 – Zveřejněna Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  [PDF].

16. 10. 2018 – Zveřejněna Maturitní témata pro společnou a profilovou část MZ  [PDF].

10. 10. 2018 – Zveřejněna Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2019 [PDF].

10. 10. 2018 – Zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2017 – 2018 [PDF].

26. 09. 2018 – Zveřejněn Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2019 [PDF].