Úřední deska

06. 04. 2020

Informace k přijímacímu řízení do prvního ročníku vzdělávání, informace o zahájení správního řízení – pozvánka k přijímací zkoušce, přidělení registračního čísla a informování o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

09. 03. 2020

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2020 – zkušební maturitní komise

ZMK_4.C

ZMK_8.A

28. 01. 2020

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 79-41K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 79-41K/81 Gymnázium (osmileté studium)

22. 10 2019

Maturitní témata pro společnou a profilovou část MZ 2019–2020

14. 10. 2019

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2019

09. 09. 2019

Zveřejněn Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2020 [PDF].

 

26. 08. 2019

Seznam kandidatur na člena školské rady

01. 08. 2019

Termín konání opravných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky.

12. 07. 2019

Vyhlášení doplňovacích voleb do školní rady.

18. 06. 2019

Jmenování zkušební komise 

29. 04. 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Za oznámení se považuje vyvěšení seznamu přijatých žáků na úřední desce na webových stránkách www.gjbi.cz. V souladu s § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004., v platném znění, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. Zápisové lístky se odevzdávají v kanceláři školy u pí Kocábové od 7:00 do 15:00 hodin.

 

25. 3. 2019 – Zveřejněny zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušku v roce 2019.

23.01.2019 – Zveřejněna Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)  [PDF].

23.01.2019 – Zveřejněna Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  [PDF].

16. 10. 2018 – Zveřejněna Maturitní témata pro společnou a profilovou část MZ  [PDF].

10. 10. 2018 – Zveřejněna Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2019 [PDF].

10. 10. 2018 – Zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2017 – 2018 [PDF].

26. 09. 2018 – Zveřejněn Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2019 [PDF].