Úřední deska

Školní rok 2023/2024

15. 05. 2024

Výsledky přijímacího řízení

Gymnázium osmileté

Gymnázium všeobecné – čtyřleté studium

Gymnázium s rozšířenou výukou anglického jazyka

 

 

01. 11. 2023

Maturitní témata pro profilovou část MZ 2023–2024 (5_24/3op)

30. 08. 2023

Školní seznam literárních děl – MZ 2024

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky

 


Školní rok 2022/2023

20. 04. 2023

Změna kritérií přijímacího řízení GJB/4/2023 a GJB/3/2023 (změna se týká pouze předpokládaného počtu přijímaných uchazečů)

 Rada Jihomoravského kraje přijala usnesení č. 6551/23/R97, na jehož základě rozhodl ředitel školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

1. obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 32

2. obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

 

10. 03. 2023

Maturitní témata pro profilovou část MZ 2022–2023

18. 1. 2023

Požadavky ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka pro čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Požadavky jsou stanoveny úrovní A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: CEFR Level A2 – grammar & meaning | engxam.com

17. 1. 2023

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium

6. 9. 2022

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky 2023

Školní seznam literárních děl – MZ 2023