Adaptační pobyt – 1. C

Naše třída 1. C se ve dnech 8. – 9. září 2015 zúčastnila zcela prvního společného adaptačního pobytu. Seznamování probíhalo v areálu turistické základny na Skřípině u řeky Oslavy. Všichni se prostřednictvím různých aktivit postupně blíže seznamovali. Jídlo i ubytování sice nebylo jako v pohádce, ale hlavní účel přece byl, abychom se všichni blíže poznali, a k tomu zde byly dobré podmínky. Jak pobyt plynul, bylo stále více vidět, že se všichni mezi sebou opravdu skamarádili. Když jsme poslední den odjížděli autobusem zpátky domů, byla atmosféra mnohem uvolněnější než na začátku a to byl účel tohoto pobytu. I když byl adapťák krátký, myslím si, že se náš kolektiv dobře stmelil a všichni tím dobře zahájili svoje studium na gymnáziu.

Dušan Badin, 1. C