Erasmus+ Tvorba výukových komiksů

Vytvořeno pomocí služby Padlet


Evropa prostřednictvím vzdělávacího komiksu a tvůrčího psaní

To je moto projektu Erasmus+, do kterého se studenti a učitelé Gymnázia Jana Blahoslava zapojili v roce 2019. Zástupci škol účastnických zemí – Řecka, Lotyšska, Itálie, Portugalska, Turecka a České republiky – se dohodli na uspořádání setkání na online úrovni, a tak jsme s takřka ročním zpožděním uvítali v naší škole díky digitálnímu prostředí téměř sto účastníků projektu.

Týden od 1. do 8. března jsme denně organizovali setkání dopolední a odpolední skupiny. Tým čtyř studentů septimy se celý týden účastnil nejen práce ve workshopech, ale pomáhal i svým vyučujícím s přípravou prezentací a videí, díky kterým jsme mohli zahraničním studentům naši školu, město, region i celou Českou republiku ukázat. Během programu se účastníci navzájem představovali, zamýšleli se nad sociálními problémy, kterým dospívající v jednotlivých zemích čelí, a tím vybírali téma pro svůj komiks. Studenti prezentovali svoje názory a nutno říci, že témata, o kterých diskutovali, se ve všech skupinách velice podobala. Příběh komiksu zpracovávali pomocí různých počítačových programů.

Závěrečná schůzka byla vyvrcholením aktivit. Naši studenti pozvali prostřednictvím prezentace a kvízu zahraniční hosty na zajímavá místa naší republiky a naopak všichni stejným způsobem obdrželi pozvánku do Řecka, Turecka, Lotyšska, Itálie a Portugalska. Týmy představily své komiksy a studenti hlasováním rozhodli o nejlepším z nich – první místo suverénně obsadili Italové, náš tým zaujal krásnou třetí pozici.

Zástupci zúčastněných škol ocenili pečlivě připravenou akci, k čemuž nemalou měrou přispělo zajištění technické podpory z naší strany. Učitelé vyzdvihli i práci svých studentů, kteří v současných  ztížených podmínkách udělali velký kus práce, a také vyjádřili naději, že naši zemi budou moci jak oni, tak jejich studenti někdy navštívit.

Ve své závěrečné řeči paní ředitelka Ing. Ivana Čermáková poděkovala všem za aktivní účast a vyjádřila víru v návrat k původnímu cíli programu Erasmus+, a to k realizaci osobních schůzek v zahraničí s cílem zlepšit jazykové i další kompetence studentů. Z reakcí učitelů zúčastněných škol můžeme projekt hodnotit jako velmi úspěšný, důležitým momentem byl kontakt studentů a možnost společné komunikace, výsledný komiks byl už jen pomyslnou třešničkou na projektovém dortu.