Školní poradenské pracoviště

Kariérový poradce: PhDr. Bezděk Robert
bezdek@gjbi.cz
511 193 114
Koordinátorka ŠVP: Ing. Bc. Čermáková Ivana
cermakova@gjbi.cz
511 193 110
Metodička EVVO: Mgr. Brabcová Hana
brabcova@gjbi.cz
511 193 121
Metodička prevence: Mgr. Bc. Jelínková Lucie
jelinkova@gjbi.cz
511 193 114
Koordinátor ICT: Mgr. Hodovský Michal
hodovsky@gjbi.cz
511 193 131
Výchovná poradkyně: PhDr. Chocholáčová Jana
chocholacova@gjbi.cz
511 193 123
Školní psycholožka: Mgr. Šešulková Lucie
sesulkova@gjbi.cz
511 193 142