Spolupráce mezi národy

 

 

 

Erasmus Day

I přes nepřízeň koronavirového období jsme se 23. září zúčastnili aktivity, kterou zorganizovala turecká škola z Istanbulu – tvořili jsme básně, jejichž počáteční slova každého verše měla začínat na písmeno ze spojení ERASMUS DAY. Využili jsme ještě hezkého počasí a vydali jsme se v rámci hodiny angličtiny na školní dvůr, kde jsme ve skupinách provětrali svoji slovní zásobu, představivost a spontánní nápady. A témata byla opravdu různorodá.

Už si jen přejeme, abychom mohli pokračovat v projektu na tvorbě komiksu tak, jak bylo naplánováno již před rokem.

Studenti 7. A

Erasmus day

Erasmus day is a big fun

Run outside on the sun.

All of us love each other

Same as our lovely mother.

Meeting new friends is good

Under the sky take some food.

Spend your day with us

Don’t  be in the class.

Are you ready?

Yes, so don’t forget to take your teddy!

 

Moaning of the wild

Every day I wonder,

Rascals live in the trees,

All around my garden,

Superior to my peer’s.

My hate has no end,

Umbrella covers my fears,

Sunshine provides no help.

 

Destruction all over Eden,

And despair for my fellow soul,

Yet I wake up again!

 

Excentric orbit of a comet,

Radiance you could not omit,

Andromeda will devour us all,

Surely it’ll be a galactic fall.

 

Milky Way may spill all its milk,

Universe doesn’t bother with things of that ilk.

Supernovas will glare bright through the day –

Doomsday rays trying to find their way.

 

And all we now feel is just freezing pain.

Yes, it all has ended in vain.

 

Projekt Erasmus+  Tolerance a spolupráce mezi národy

V uplynulých dvou letech jsme jako škola participovali na dvoustranném projektu s partnerskou střední školou v Bulharsku, kterou najdete ve městě Pernik blízko hlavního města Sofie. Za naši školu se projektu účastnili vybraní studenti 5. A a 3. C, za organizátory učitelé jazyků, hudební výchovy a informatiky. Studenti měli za úkol napsat tvořivou slohovou práci na téma Tolerance, nejlepší z nich byly přeloženy do angličtiny a odeslány partnerské straně k posouzení. Naše i bulharské vedení školy odměnilo nejlepší práce drobnými upomínkovými předměty.

Projekt vyvrcholil vzájemnou návštěvou v měsíci červnu, ta se ovšem z epidemiologických důvodů mohla konat pouze online formou. Na začátku června tedy „přicestovali“ bulharští studenti do Ivančic, na konci téhož měsíce jsem pernické škole návštěvu oplatili. Na úvod jsem si chvíli chatovali a mailovali. My jsme v angličtině představili klíčové národní pověsti, region Ivančicka i Českou republiku. Studenti měli k jednotlivým úkolům připraveny prezentace v angličtině. Program posledního dne vyvrcholil ochutnávkou českých a moravských lidových písní, autenticky zazpívaných naživo. Bulharská strana prezentovala město Pernik a lidové písně jejich národa.

Reciproční návštěvu měli v režii Bulhaři i naše strana rovným dílem. Představili jsme si sobě navzájem naše školy, zmínili plány studentů obou zemí ohledně jejich budoucí profesní orientace. V úterý jsme pod vedení paní učitelky Suchánkové učili hymnu projektu. Mírně jsem upravili text dodaný bulharskou stranou a paní učitelka hymnu s našimi studenty pečlivě nastudovala, včetně nástrojového doprovodu. Ve středu nás Bulhaři učili jejich tradiční kolový tanec – chorovod. My jsme jim ukázali pod vedením paní učitelky Suchánkové dvojí možnou choreografii mazurky. Seznámili jsme se také navzájem s tradičními českými a bulharskými svátky, Bulhaři pro nás připravili hry a další aktivity spojené s ústředním tématem projektu. Oba projektové týdny zakončily krátkými projevy ředitelky obou škol.

Dobrá realizace projektu v prostředí MS Teams a Zoom by nebyla myslitelná bez operativní a obětavé podpory pana učitele Prokopa. Vždy dokázal najít vhodné řešení problému, pomáhal s přenosem kolektivních aktivit pomocí externího mikrofonu a kamery, důležité momenty pak přenášel na velký monitor a umožňoval tak efektivnější nácvik písní a tanců. Paní učitelka Suchánková dále pracovala na pečlivé fotodokumentaci a videodokumentaci projektu a vytvářela i závěrečné shrnující video, v němž uslyšíte i proslulou hymnu celého projektu, o níž jsme se zmiňovali výše.

Celý projekt poskytl studentům příležitost využít komunikaci v angličtině a zároveň si uvědomit, v jak krásné a kulturně bohaté zemi žijeme. Poznali jsme také vrstevníky z partnerské slovanské země a díky nim jsme mohli po dlouhé době vycestovat do světa, byť zatím jenom virtuálně.

Celou akci si můžete prohlédnout ve velmi pěkném „video sestřihu“ na Youtube –  autorka paní učitelka Suchánková.

 (projektový tým projektu Tolerance a spolupráce mezi národy programu Erasmus + na GJB)

 

 

 

Hymna projektu

Anthem for friendship

Good friend

give me a hand

our dreams to share

and the future to create!

Chorus:           Me and you,

you and me,

me and you,

you and me!

 

In knowledge,

fun games and joy

to be our youth,

to unravel the world

and draw new horizons!

Chorus:           Me and you,

you and me,

me and you,

you and me!