NAUTILUS

partner

 

Společnost SCIO za finančního přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky realizuje projekt s názvem NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se). Naše škola se do něj zapojila a nabízí tak svým žákům a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení).