Složení školské rady

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Bc. Petra Mrázová, předsedkyně školské rady (mrazova@gjbi.cz)

PhDr. Jana Chocholáčová

Mgr. Andrea Dubčáková

Za zřizovatele:

p. Růžena Horáková

Ing. Vlastimil Kadlec

Ing. Roman Sládek

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Eva Halúzková, DiS.

MUDr. Šárka Kinclová

Mgr. Pavla Rausová