Složení školské rady

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Bc. Petra Mrázová, předsedkyně školské rady (mrazova@gjbi.cz)

PhDr. Jana Chocholáčová

Mgr. Jana Schořová

Za zřizovatele:

Mgr. Gabriela Sklenská

Milan Buček

Mgr. Jana Dvořáková

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

MUDr. Hana Korsová

MUDr. Šárka Kinclová

Bc. Radka Adamová